Effektivare, billigare, nöjda medarbetare och lättare att rekrytera nya talanger. Med rätta lösningar på plats, kan en digital arbetsplats medföra stora fördelar för företag.

För de flesta företag har digitaliseringen stått högst upp på agendan under de senaste åren, men den senaste tidens utveckling har inneburit att behovet av en fungerande digital arbetsplats har blivit mer akut. Plötsligt kan vilket bord som helst bli ett arbetsbord, och vägen till mötesrummet går via webbkameran i stället för genom kontorslandskapets korridorer. Det här är inte bara dagens arbetsmiljö, utan framtidens.

CHG-MERIDIAN lever som de lär och förändrade hela sitt globala arbetssätt redan 2019. Tack vare företagets egna affärslösningar och system har medarbetarna uppmuntrats till och fått möjlighet att arbeta på distans.

En digital strategi ska hjälpa medarbetarna att arbeta mer effektivt och flexibelt. Det blir bara möjligt om företagens arbetsplatser utformas med det här i åtanke.

Lukas Tränkle, Chief Operating Officer, CHG-MERIDIAN

Men framgångsrik digitalisering kräver mycket mer än bara innovativa tekniska lösningar och affärsprocesser. Arbetsmiljön spelar en viktig roll i hela digitaliseringsarbetet.

– En digital strategi ska hjälpa medarbetarna att arbeta mer effektivt och flexibelt. Det blir bara möjligt om företagens arbetsplatser utformas med det här i åtanke. Vi kan se att framtidens arbetsplats inte bara finns på kontoret, utan var som helst där medarbetaren befinner sig, säger Lukas Tränkle, Chief Operating Officer i norra Europa på CHG-MERIDIAN.

Därför får ni lättare att attrahera talanger med en digital arbetsplats

Individanpassade lösningar – en konkurrensfördel

Lukas Tränkle, Chief Operating Officer i norra Europa på CHG-MERIDIAN, vet vad som krävs för att ett företag ska lyckas med sin digitaliseringsstrategi.

Kostnadsbesparingar är naturligtvis en tydlig fördel, men ännu viktigare är att medarbetarna blir mer effektiva och motiverade när de får möjlighet att påverka och utforma sin arbetsplats efter sina egna behov och förutsättningar. Större flexibilitet och en bättre balans mellan arbete och fritid är ytterligare fördelar för medarbetarna. Det är viktiga aspekter för att attrahera nya talanger och – ännu viktigare – behålla dem.

Vilka är de viktigaste komponenterna för en digital och mobil arbetsplats?

– Behoven varierar och det handlar inte bara om de tekniska enheterna. Det är precis lika viktigt med effektiva, digitala processer och tjänstemodeller som låter medarbetarna bearbeta information snabbt och effektivt, och helst på ett sätt som de redan är vana vid utanför jobbet, säger Lukas Tränkle.

CHG-MERIDIAN har utvecklat en lösning där medarbetarna kan beställa sina egna enheter och matcha appar och tjänster via en självserviceportal, en process de är vana vid utanför jobbet.
Avdelningarna kan specificera vilken hårdvara – bärbara datorer, mobiler, surfplattor – medarbetarna ska ha tillgång till baserat på deras tjänst och arbetsområde. På så sätt säkerställer man att implementering, användning och underhåll, till exempel programuppdateringar, bygger på standardiserade processer.

– Om en medarbetare reser mycket passar en lätt och smidig enhet bäst. Andra medarbetare kanske arbetar med stora mängder data och behöver en enhet med större prestanda. Den grundutrustning vi tillhandahåller består alltid av en mobil och en bärbar dator. Sedan kan medarbetaren själv välja ytterligare alternativ utifrån sina specifika behov eller smak. Medarbetaren kan till och med välja vilken färg man vill ha sitt headset, berättar Lukas Tränkle.

Sex steg för att skapa en digital arbetsplats

Hållbar strategi

För att den digitala arbetsplatsen ska fungera smidigt finns det många aspekter att ta hänsyn till. Som företag måste man vara beredd på vissa problem längs vägen.

– Det är naturligtvis viktigt att ledningen är involverad under hela digitaliseringsprocessen men det är lika viktigt att medarbetarna också är delaktiga i projektet. De sitter ofta inne med värdefull kunskap om såväl arbetsuppgifterna som vilka enheter som behövs och olika onlineplattformar som de använder utanför arbetet, och det kan företaget dra stor nytta av. Här visar sig de verkliga fördelarna med en mobil, digital arbetsplats.

Vilka andra lösningar erbjuder ni som kan hjälpa företag att hantera sina IT-teknikinvesteringar?

– Baserat på konceptet med en cirkulär ekonomi spänner vår tjänsteportfölj från planering, operativ implementering och finansiering till dataradering, rekonditionering och återanvändning av begagnad utrustning vid två interna teknikcenter i Tyskland och Norge. Enkelt sagt, hanterar vi hela livscykeln för våra kunders IT. Många kunder har problem med att hantera användningen av sin utrustning och även finansieringen. Kärnan i vår produkt är leasing avslutar Lukas Tränkle.