Vart du än vänder dig idag utmanas sanningsbegreppet av en underström av ”alternativa fakta” och fejknyheter, även när sanningsuppfattningen bygger på sedan länge etablerade vetenskapliga bevis. Kritiskt tänkande har aldrig varit viktigare än vad det är idag.

Utbildare över hela världen arbetar för att tillgodose det behovet med kurser vars specifika syfte är att lära deltagarna att identifiera tecken på manipulation och propaganda. 

Samma principer är oerhört relevanta i den kommersiella världen. Företagen genererar enorma mängder data samtidigt som fler medarbetare har tillgång till denna data och förväntas använda den för att ta fram nya affärsinsikter. Fördelarna med att vara datadriven är tydliga – en rapport från Forrester visar att företag som är datadrivna inom hela verksamheten växer med i genomsnitt mer än 30 procent varje år. Trots detta visar en rapport från McKinsey att bara 8 procent av företagen lyckas med sina analyser.  

Vart du än vänder dig idag utmanas sanningsbegreppet av en underström av ”alternativa fakta”. Kritiskt tänkande har aldrig varit viktigare än vad det är idag.

James Eiloart, Senior Vice President för EMEA, Tableau Software

Varför så få? 

Svaret är att organisationer har svårt att skapa en datadriven kultur. Det är lättare sagt än gjort. Människan är generellt sett inte förändringsbenägen, så vad krävs för att främja en tydlig organisationsförändring?  Vi kan lära oss mycket genom att titta på antropologin och centrala kännetecken för hur framgångsrika kulturer har växt och utvecklats. När jag undersökte vårt förflutna kunde jag identifiera tre viktiga attribut:

1. Att etablera ett gemensamt språk

Att göra medarbetarna dataläskunniga är avgörande för att nå framgång, menar James Eiloart, Senior Vice President för EMEA, Tableau Software.

Gemensamt språk är grunden för mänsklig kultur. Ett gemensamt språk hjälpte oss att jaga och samla och att varna den stora gruppen för faror. Det gjorde att vi kunde arbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål.

Och även om vissa företag lyckas nå enorma affärsframgångar tack vare att de pratar ett gemensamt dataspråk finns det många som ännu inte har knäckt den nöten.

Att göra medarbetarna dataläskunniga och trygga med dataspråket är avgörande för att nå framgång. Enligt Gartners fjärde årliga undersökning bland datachefer är dålig dataläskunnighet det största hindret för att skapa en datadriven kultur och nå framgång.

2. Gemensamt berättande

Det andra antropologiska kännetecknet är hur viktigt berättandet är för att skapa framgångsrika och hållbara kulturer. Det gemensamma berättandet hjälper oss att dela klokheter och värderingar i en grupp, vilket gör att vi blir till en inspirerad gemenskap. 

Verksamheter som utvecklar en engagerad gemenskap av datatänkare är centrala i att bygga en datakultur som skapar affärsvärde och framkallar ett delat intresse för data. Hur uppnår de detta? Helt enkelt genom att uppmuntra en miljö där man delar med sig – även lunchmöten för utveckling, tävlingar i datavisualisering och interna användargrupper där man kan diskutera datautmaningar och lösningar kan ha en stor inverkan.

3. Balans mellan frihet och kontroll

Det sista kännetecknet handlar om balans mellan flexibilitet och kontroll. När nya sätt att tänka och innovativa metoder började utmana traditioner insåg man snabbt att man behövde skapa gemensamma lagar som skulle styra och skydda samtidigt som de gav utrymme för flexibilitet och frihet.

Detta gäller även för dagens moderna organisationer. Om företagen ger medarbetarna för mycket frihet riskerar de att skapa en kaotisk miljö, men om de kontrollerar för mycket hämmar de innovationen.

Organisationer som har lyckats med att skapa en datakultur inom hela verksamheten har rätt ledningsstruktur som leder till en balans mellan kontroll och frihet. När det görs på rätt sätt ger balansen medarbetarna den säkerhet som krävs för att hitta nya insikter, möjligheter och i slutänden driva företaget framåt.

När vi kan sätta data i händerna på människor som känner till och förstår den finns det inga gränser för vilka innovationer som kan skapas

James Eiloart, Senior Vice President för EMEA, Tableau Software

Det här är bara början.

Genom att titta på vår historia kan vi se hur den snabba innovationstakten har format våra samhällen i hundratals år. Men om du undersöker historien fram till idag kommer du att se en spridning av innovationer som är starkt kopplade till demokratiseringen av information. 

Och när det gäller demokratiseringen av data är vi bara i början. 

När vi kan sätta data i händerna på människor som känner till och förstår den finns det inga gränser för vilka innovationer som kan skapas. Men det är bara möjligt att främja en framgångsrik datadriven kultur när organisationer skapar ett gemensamt dataspråk, en gemenskap som delar med sig och rätt ledningsstruktur för att uppmuntra innovation samtidigt som man skyddar företaget. 

Av James Eiloart, Senior Vice President för EMEA, Tableau Software