Genom att se över sin it-miljö lyfter företag sin it, sänker kostnader och ta samtidigt höjd för framtida behov.

Kundens förfrågan väckte misstanken hos distributören. De ville ha hjälp med nya licenser för runt 80-talet servrar. När de insåg vilken typ av servrar det rörde sig om stod det alldeles klart. Den här kunden var på väg att göra en affär som inte var särskilt gynnsam. En stor del av servrarna var fem år gamla och inte särskilt effektiva jämfört med ny utrustning. Och de licenser och supportavtal som skulle krävas för dem innebar höga kostnader.
– Dessutom hade säkert användarna märkt att vissa system kändes sega liksom rutinuppgifter som filhantering, berättar Marcus Nilsson, produktchef för Hewlett Packard Enterprise på distributören ALSO.

En fråga som sällan lyfts
Att företag använder så gammal hårdvara är inte alldeles ovanligt. Frågan om att se över och förnya maskinparken lyfts sällan i organisationer, enligt Marcus Nilsson erfarenheter. Trots att det skulle kunna innebära stora vinster i form av exempelvis besparingar och ökad produktivitet.

Istället för att leverera de efterfrågade licenserna föreslog ALSO att Återförsäljaren och kunden i inledningen skulle byta ut nära hälften av de befintliga servrarna. Det skulle ge bättre prestanda, lägre kostnader och faktiskt nöjdare användare.
– Något förenklat kunde hälften av de 80-talet servrarna ersättas med 20 maskiner. Ändå ökade kraften och kapaciteten i IT-miljön väsentlig, berättar Marcus Nilsson.

Kostnader och prestanda är uppenbarligen två starka drivkrafter bakom en översyn av it-parken. Miljöhänsyn en annan. Att driva 20 servrar jämfört med 80 innebär naturligtivs ett väsentligt lägre behov av el och kyla.
– Manageringen och administration blir också avsevärt enklare och kräver betydligt mindre tid, påpekar Marcus Nilsson.

Detta gäller givetvis inte bara servers utan även lagring och nätverk där man kan göra stora besparingar och få en bättre miljö.

Leasing ger större flexibilitet
Kunden med de 80 servrarna valde dessutom att se över en leasing lösning till sin nya utrustning. På det sättet kan de ta höjd för behov som skulle uppstå i framtiden. Eftersom den tekniska utvecklingen går så fort och kraven på agilitet och kostnadseffektivitet hela tiden ökar i företag, hävdar Marcus Nilsson att det för många är rimligt att sikta på att växla över till ny hårdvara redan efter ett eller två år.
– Med en leasingmodell kan du göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom innebär den typen av avtal att du enkelt kan bygga ut din maskinpark under tiden, om tillväxten i företaget skulle ske fortare än planerat, säger han.

Marcus Nilsson pekar på att det inte är särskilt svårt att avgöra vad en uppgradering av it-miljön hos ett företag skulle innebära. Det finns särskilda verktyg och metoder som ger svaren svart på vitt och det är något som både Also och deras återförsäljare jobbar med.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er