Flexibla team och stort eget ansvarstagande tillhör vardagen för ASSA ABLOYs UX-experter. Iva Radosevic och hennes kollegor har kunderna i fokus, och deras arbete är strategiskt viktigt för företaget.

Iva Radosevic är UX researcher på ASSA ABLOY Shared Technologies, en central forsknings- och utvecklingsavdelning med ansvar för utveckling av gemensamma produkter, plattformar och gränssnitt inom hela koncernen. I Iva Radosevic UX-team arbetar nio personer med olika kompetenser: skribent, research, interaktionsdesign och användargränssnitt.

Som UX researcher är Iva Radosevic med i strategiarbetet på ASSA ABLOY.

– De olika rollerna är inte så strikta. Om någon vill jobba med flera olika saker så uppmuntrar vi det som ett led av vår vilja till kompetensutveckling. Om vi rekryterar och en kandidat framför sådana önskemål så är vi positiva, förklarar Iva Radosevic.

Vad gör en UX researcher?
– Vi försöker förstå de behov som finns för användarupplevelser och undersöker olika lösningar i vårt testlabb, till exempel genom att följa ögonrörelser. Men vi gör också intervjuer och olika typer av andra tester.

ASSA ABLOY Shared Technologies labb är byggt i moduler där väggar, dörrar och fönster kan flyttas för att simulera önskade förhållanden. Exempelvis kan produktanvändare i testlabbet få installera ett lås eller en sensor i en dörr, eller testa en mobilapp i en simulerad hotellkorridor samtidigt som företagets researchers noggrant studerar hur användarna agerar.

Läs mer om ASSA ABLOY Shared Technologies

Som UX researcher lägger Iva Radosevic mycket tid på att intervjua installatörer, tjänsteleverantörer, husägare och andra som använder ASSA ABLOYs produkter för att förstå deras behov. Kunskapen om användarnas beteende och deras åsikter är viktiga i ASSA ABLOYs utvecklingsarbete. Informationen rapporteras till företagets produktdesigners och utvecklare och leder till förändringar och förbättringar av produkterna.

– Jag känner att vi som jobbar med UX är med i strategiarbetet. Användarupplevelsen är ett viktigt konkurrensmedel för oss, berättar Iva Radosevic.

De flesta i teamet har en utvecklarbakgrund, men det är inte ett krav. Fördelen är att man har en förståelse för utvecklingen vilket underlättar delar av arbetet. Men personerna i UX-teamet kodar aldrig själva.

ASSA ABLOY finns med på den amerikanska tidningen Forbes listor över världens mest innovativa respektive ansedda företag 2018.
På ASSA ABLOY Shared Technologies är just innovation en av fyra grundpelare, de övriga tre är agilt arbete, att det ska vara roligt på jobbet och tillit. Det är just dessa grundpelare som Ivo Radosevic tycker är roligast med hennes jobb.

Hur definierar man tillit på en arbetsplats?
– Vi som jobbar med UX är aldrig ensamma i projekt, vilket kräver att vi alla har ett gemensamt ansvar. Vi måste arbeta tillsammans mot deadlines för att klara leveranser av hög kvalitet, säger Iva Radosevic.

Teammedlemmarna skiftar mellan olika projekt och som användbarhetsexpert på ASSA ABLOY jobbar man i korsfunktionella team. Iva Radosevic gillar personligen att jobba i ett team med unga kollegor från olika länder, liksom möjligheterna som finns i en stor global koncern i form av resor i jobbet och chansen att gå vidare till nya uppgifter.

Flexibiliteten i arbetet finns, utöver när det gäller de olika rollerna i teamet, även i form av möjligheten till flextid och att jobba hemma. Iva Radosevic uppskattar också att företaget uppmuntrar förkovran, till exempel att köpa böcker och gå på kurser.

Finns det några svårigheter och utmaningar i arbetet? Jo, så klart. ASSA ABLOY har ett mycket brett utbud av produkter, det handlar långt ifrån bara om de lås som företaget kanske är mest känt för. De UX-lösningar som Iva Radosevic team jobbar med ingår alltid i större produkter, med de begränsningar som det kan medföra. Men den som är positivt lagd ser det som roliga utmaningar.

Läs mer om ASSA ABLOY Shared Technologies