E-legitimationsdagarna

E-legitimering är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering i samhället och blir hela tiden allt viktigare. Samtidigt har det blivit enklare än någonsin att implementera kraftfulla e-legitimationslösningar.

Det är ett av budskapen på e-legitimationsdagarna 2019. Eventet äger rum i Stockholm den 4 och 5 april.

Per Mosseby är moderator under e-legitimationsdagarna.

– E-legitimeringar har blivit en ryggrad i hela samhället. I dag använder drygt 8 miljoner människor i Sverige e-legitimation, en siffra som ökar hela tiden, säger Per Mosseby, föreläsare och rådgivare, tillika eventets moderator.

Per Mosseby anger fem skäl till varför man ska besöka e-legitimationsdagarna.

1. Viktigare än någonsin.
– Tjänster inom både offentlig och privat sektor blir alltmer personligt anpassade. Därför är det viktigare än någonsin att du kan säkerställa att du verkligen är du. Utan en pålitlig digital identifiering går det inte att införa personaliserade tjänster.

Inom den offentliga sektorn saknas det fortfarande digitala tjänster i vissa kommuner. Det beror bland annat på att det tidigare har varit komplicerat och dyrt att införa en e-legitimationslösning.

– Men i dag är det mycket enklare och billigare för alla tjänsteleverantörer, till exempel en liten kommun, att göra en sådan implementering.

Läs mer om e-legitimationsdagarna 2019 och anmäl dig här

2. Mötesplats för utbyte av erfarenheter.
Eventet är en mötesplats för tjänsteleverantörer, leverantörer av lösningar, användare och politiska beslutsfattare.

– Deltagarna kan utbyta erfarenheter med varandra och få svar på alla sina frågor kring e-legitimering och digitalisering av den samlade expertisen.

3. Något för alla.
Upplägget av årets e-legitimationsdagar har gjorts med ambitionen att alla enskilda deltagare ska kunna hitta det som är intressant just för dem. Den första dagen tas en bred utgångspunkt på frågan om e-legitimation med syftet att förklara hur allt hänger ihop. Dag 2 innehåller mer fördjupning i olika spår, exempelvis hur teknikutveckligen öppnar nya möjligheter.

– Det kommer ständigt nya lösningar på det här området, bland annat när det gäller identifiering med biometriska data, såsom fingeravtryck och ansiktsigenkänning.

– En stor del av evenemanget riktar sig till dem som är intresserade av vilken nytta man får av de här lösningarna, fortsätter Per Mosseby. Det finns till exempel mycket att hämta för personer som arbetar med verksamhets- och affärsutveckling.

4. Intressanta talare.
Under de två dagarna står en lång rad intressanta talare på scen. Några exempel är regeringens nye digitaliseringsminister Anders Ygeman, den förre statsministern Fredrik Reinfeldt, kriminalkommisarie Jan Olsson från Swedish Cybercrime Center, SC3, justitierådet Inga-Lill Askersjö, särskild utredare i ID-kortsutredningen, samt Gertrud Ingestad, generaldirektör för EU-kommissionens it-departement DIGIT.

Dessutom ges ett internationellt perspektiv från Världsbanken och Nordiska ministerrådet på frågan om digitala identiteter

5. Inte bara nyttigt, även roligt.
– Det här är den största satsningen hittills på e-legitimationsdagarna. Det kommer många kloka och trevliga människor. Besöket blir inte bara nyttigt utan även roligt, säger Per Mosseby.

Programvärdar för e-legitimationsdagarna 2019 är DIGG – Myndigheten för digital förvaltning och Regeringskansliet, i samarbete med Freja eID, BankID, Telia och AB Svenska Pass.

Läs mer om e-legitimationsdagarna 2019 och anmäl dig här