Vissa tycker att påståendet ”data är den nya oljan” redan är överhajpat och utslitet. Men om något blivit utslitet så snabbt är det antagligen något som är värt att uppmärksamma. Forskning visar att insiktsdrivna organisationer kommer att växa åtminstone sju gånger snabbare än den globala BNP:n (Forrester, 2018). Ingen kan därför ifrågasätta hur viktig data är när det gäller att förbättra verksamheter.

Precis som när oljeletare insåg att det fanns en enorm möjlighet i att utvinna och dra nytta av en värdefull resurs förstår dagens mest framgångsrika organisationer hur viktigt det är att skapa en miljö där alla känner sig trygga med att analysera data för att hitta nya insikter. Den typen av miljö – kallad en datadriven kultur – kan man bara skapa när den högsta ledningen har gjort data till något som prioriteras inom hela företaget.

En datadriven kultur kan man bara skapa när den högsta ledningen har gjort data till något som prioriteras inom hela företaget.

James Eiloart, Senior Vice President EMEA, Tableau Software

Stor kulturell förändring

Men för många företag idag innebär den här typen av kultur ett stort skifte och kräver förändring vad gäller teknik, inställning och prioriteringar. 

Bland de organisationer som kämpar med att gå över till att bli datadrivna beskriver många att det är svårt att få stöd av de högsta cheferna, vilket därför blir ett väsentligt hinder.

Det jag hör om och om igen, när jag pratar med kunder, är att det bara går att bygga en datadriven kultur om det är tydligt sanktionerat av den högsta ledningen. Detta är avgörande. Utan deras stöd blir det en strävsam kamp att förändra en organisations kultur på ett hållbart och skalbart sätt.

De som har lyckats har gjort det genom att vara djärva, ärliga och specifika om de fördelar och den avkastning som data kan ge.

James Eiloart, Senior Vice President EMEA, Tableau Software

Lyckade exempel

Så hur gör man? Det finns inte en lösning som passar för alla. Varje verksamhet är unik och ditt företag kan befinna sig vid ett annat steg i dataresan än andra företag som liknar ditt. Jag har förstått att de som lyckats har gjort det genom att vara djärva, ärliga och specifika om de fördelar och den avkastning som data kan ge. 

Här är en lista över vad jag anser vara de fem bästa metoderna som har hjälpt dessa kunder att få stöd av de högsta cheferna:

1. Välj (några) företrädare/champions. Nästan varje avdelning inom en organisation genererar data. Det kan verka överväldigande och nästan omöjligt att få med alla intressenter samtidigt på dataresan – särskilt om du jobbar på ett stort företag med många intressenter. Rikta dig till en–två personer i styrelsen eller bland de högsta cheferna som har uttryckt intresse för data eller verkat vara nyfikna på vilka möjligheter data kan innebära. Fokusera på att få dessa personer på din sida genom att ta upp data i era dagliga samtal. Det är bäst om det är enskilda samtal så att de här företrädarna känner sig bekväma med att ställa frågor och diskutera ämnen som de kanske skulle dra sig från att göra annars.

2. Skapa en uppdragsbeskrivning. Gör det till ditt ansvar att ta fram en uppdragsbeskrivning som tydligt anger målet att bli ett datadrivet företag. Det kan låta enkelt men genom att placera uppdragsbeskrivningen på väggarna på kontoret samt i mejlsignaturer och nyhetsbrev så att alla blir medvetna om det gemensamma målet, skapar du en positiv känsla i hela företaget samtidigt som du uppmärksammar cheferna på målet. Dessutom har hela arbetsstyrkan ert mål så att de alltid kan se det.

De bästa idrottarna och sportlagen fokuserar på ett enda motto genom att sätta upp det i omklädningsrummet och upprepa det i praktiken, och samma strategi kan användas i en företagskontext för att skapa ett gemensamt mål och få chefernas uppmärksamhet.

Läs mer här om hur Tableau hjälper företag att förändras med hjälp av data

Informella möten där det är enkelt att ställa frågor är ett tips på hur man kan övertyga tveksamma beslutsfattare om vilka insikter som data kan ge.

3. Börja med rundabordssamtal. När det gäller hur data uppfattas är synen uppifrån ofta att data är en risk som behöver minskas snarare än en möjlighet. Det synsättet är i bästa fall kortsiktigt och i värsta fall skadligt för företagets tillväxt.

Många kunder jag pratat med har kunnat bidra till ett förändrat tankesätt genom att anordna informella möten eller rundabordssamtal mellan de högsta beslutsfattarna och datachefer inom företaget där de sistnämnda visat upp specifika datadrivna projekt. Fokus för rundabordssamtalen var att faktiskt titta på datan tillsammans och berätta om insikter och vilka beslut de ledde till. När cheferna lämnade rundabordssamtalen hade de en annan förståelse för hur datadrivna insikter påverkar företaget. Samtidigt kände sig datacheferna motiverade av chansen att berätta om sitt arbete och ge rekommendationer direkt till företagets högsta chefer. 

Regelbundna samtal med fokus på data och specifika affärsresultat är nyckeln till att utbilda ledare om datas värde och påverkar i slutänden till ett förändrat synsätt.

Skapa aha-upplevelser

4. Ta sig tid till datadriven frågelek. Hitta sätt att få in datadrivna frågor i befintliga möten. Kom utrustad med datainsikter om företaget när du har möten med den högsta ledningsgruppen och styrelsen. Uppmuntra dem att ställa en massa frågor om verksamhetsresultaten och gissa svaren. Till exempel, vilken är företagets mest lönsamma region? I vilka branscher är tillväxten högst och lägst? Vilka av våra produkter säljer bäst?

Detta ger ledarna möjlighet att lära sig mer om företaget ur ett datadrivet perspektiv genom att man gör data till kärnan av samtalen. De får till och med chansen att ställa uppföljningsfrågor för att förstå ”varför” något sker. Syftet är att skapa aha-upplevelser för ledarna genom att skapa en förståelse, inte bara för vad data kan visa, utan hur den kan påverka företagets riktning och beslut.

5. Visa vad andra företag gör. Berätta om vilken effekt data kan ha på verksamheter genom att visa på företag som har bra datastrategier. En kund skickade ut listan på FTSE 100-företag till ledarna inom sin organisation och poängterade att de som var högst upp på listan var datadrivna. Det här är ett enkelt sätt att visa vilken kraft det finns i data och att alla företag inom alla branscher kan nå dit.

Cheferna får en bättre bild av hur deras konkurrensfördel skulle kunna öka med tiden eftersom du ger dem ett tydligt, realistiskt och uppnåbart mål.

James Eiloart, Senior Vice President EMEA, Tableau Software

Den här taktiken hjälper dig att få ut budskapet om avkastning till de högsta cheferna samtidigt som du skapar motivation och driv i företaget. Cheferna får dessutom en bättre bild av hur deras konkurrensfördel skulle kunna öka med tiden eftersom du ger dem ett tydligt, realistiskt och uppnåbart mål som borde vara lockande och bidra till att göra förändringen.  

Som W. Edward Deming sa: ”Utan data är du bara ännu en person med en åsikt”.  Men företag växer inte av åsikter. Det är absolut nödvändigt att den högsta ledningen förstår hur värdefull data är för att det ska gå att utveckla en hållbar och skalbar datakultur. Dessa metoder kan verka enkla, kanske till och med överraskande enkla, men de har fungerat för många kunder på företag som är ledande tack vare att de är datadrivna. Så var djärv, testa något nytt och ta det första steget för att förändra företagskulturen. 

Av James Eiloart, Senior Vice President EMEA, Tableau Software