Genom att implementera IoT-teknik kan företag utveckla nya lönsamma produkter, tjänster och affärsmodeller. En stor del av alla företag kommer behöva göra det för att klara konkurrensen under de närmaste åren.

Internet of Things (IoT) är en viktig del av den pågående digitala transformationen i samhället, och allt som kan kopplas upp kommer att kopplas upp. Många företag är nu i en situation där de måste utveckla sin verksamhet på grund av den tilltagande konkurrensen från nya spelare på marknaden, som kan erbjuda bättre produkter och tjänster.

Christian Lindberg, Marketing Manager på Arrow.

På eventet Arrow IoT Summit som äger rum på Stockholm Waterfront den 4 oktober kan du få insikter i hur IoT kan effektivisera din verksamhet redan idag.
– Företag behöver i allt ökande grad börja använda IoT, AI, molnteknik och andra teknologier för att klara konkurrensen. Det är en av utgångspunkterna för eventet, säger Christian Lindberg, Marketing Manager på Arrow.

Många tillämpningar
Ett exempel på vad en IoT-lösning kan göra är att optimera och visualisera energianvändningen i fastigheter genom internetanslutna sensorer. En annan lösning kan användas för att säkerställa att matprodukter är djupfrysta genom hela transportkedjan från fabrik till butik. Ytterligare ett exempel är en app i mobiltelefonen som kan användas för att öppna dörren till hotellrummet. På Arrow IoT Summit kommer en rad framgångsrika IoT-case presenteras.

Läs mer om eventet Arrow IoT Summit 2018

En av många intressanta programpunkter är en presentation av Sigma och Microsoft. De ska berätta om hur företag som använder IoT-teknik kan hitta rätt i all sin data.
– Att bara koppla sensorer till sina maskiner och samla in data räcker inte. Den måste struktureras och tolkas på ett effektivt sätt, vilket kan ske med hjälp av AI och maskininlärning, säger Christian Lindberg.

Ett nytt ekosystem
IoT-teknik har blivit alltmer tillgänglig för företag i takt med att enheter och komponenter blivit billigare. Det beror bland annat på att många tillverkare som tidigare enbart hade sina IoT-komponenter integrerade i andra företags produkter nu har börjat sälja dem direkt på IoT-marknaden. Det innebär också att antalet IoT-leverantörer växer.
– Samtidigt måste återförsäljarna kunna hjälpa kunderna att fatta beslut om infrastruktur, kommunikation, molnlösningar, analysmotor, säkerhet, med mera. För att klara detta behöver de samverka med andra specialister på marknaden.

Därför har det uppstått ett ekosystem som består av leverantörer och återförsäljare som är beroende av varandra för att kunna skapa och leverera dessa lösningar till kunderna. I detta komplexa system behövs det en samordnande funktion, en rådgivare, som har kontakt med alla ledande leverantörer.
– En sådan rådgivare kan hjälpa återförsäljare och deras kunder att möta utmaningar och lösa problem i IoT-projekt med utgångspunkt från deras målbild, säger Christian Lindberg.

På Arrow IoT Summit deltar alla ledande globala och lokala aktörer inom ekosystemet. Eventet är kostnadsfritt, och det blir en heldag med cirka 30 seminariepass och runt 50 utställare.
– Det gör det möjligt för företag och organisationer att skapa kontakt med alla typer av kompetenser på IoT-området som de kan behöva, säger Christian Lindberg.

Läs mer om Arrow IoT Summit 2018