I år har många företag börjat implementera AI-lösningar. En del av det som bara diskuterades förra året har i år börjat realiseras. Men AI hjälper oss inte bara med att göra bättre affärer, utan även att skapa en mer hållbar livsmiljö.

Det är några av budskapen på eventet IBM Think i Stockholm som äger rum på Münchenbryggeriet den 22 november och fokuserar på mötet mellan människa och teknologi i ljuset av artificiell intelligens. Detta tema presenteras genom fyra olika infallsvinklar: moln och data, affärsnytta och AI, modern infrastruktur, samt säkerhet.
– I år 2018 finns det en större mognad när det gäller områdets konkreta möjligheter än det gjorde förra året. Många företag har börjat implementera AI-lösningar. En del av det som bara diskuterades förra året har i år börjat realiseras, säger Patrick Couch, affärsutvecklare inom AI på IBM.

Patrick Couch, affärsutvecklare inom AI på IBM.

Simulerade människor
Det har till exempel blivit allt vanligare med webbplatser som har en chattjänst som nyttjar AI för att klara av en naturlig språklig dialog. När besökare ställer frågor till roboten kan de göra detta på ett mer naturligt sätt, som de skulle göra om de kommunicerade med en människa.

Ett sådant projekt har genomförts av Lantmäterimyndigheten där AI-lösningen har utgjorts av IBM:s Watson och levererats av Apendo. Människor fick ställa frågor, och lösningen tog fram de mest relevanta svaren.
– Slutsatsen blev att AI mycket väl kan lösa denna uppgift. AI-lösningen levererar snabbare och mer relevanta svar än vad de mänskliga handläggarna gör, säger Patrick Couch.

AI väljer bästa rutten
AI kan även användas för att optimera processer. Ett exempel är energioptimering, och inom detta område har rederiet Stena Line tagit fram en AI-modell som ska lära sig att förutse det mest bränsleeffektiva sättet att framföra ett visst fartyg på en bestämd rutt. Ett pågående test utförs på Stena Scandinavica som trafikerar linjen Göteborg–Kiel.

Läs mer om eventet och se hela agendan för Think Stockholm

Modellen går igenom ett stort antal olika scenarier innan den föreslår den mest optimala rutten. Den tar hänsyn till ett stort antal faktorer, såsom strömmar, väderförhållanden, vattendjup och hastighet genom vatten, i fler kombinationer än vad som tidigare har varit möjligt att göra manuellt.

Rederiet hoppas att detta arbete ska bidra till målet att minska den årliga bränsleförbrukningen på dess fartyg med 2,5 procent. Stena Line är mycket ambitiös på AI-området, och målet är att hela rederiets verksamhet ska assisteras av AI år 2021.

Alla områden kommer påverkas
Ett viktigt övergripande budskap på IBM Think-eventet är att AI kommer transformera alla områden, alla processer, alla roller, och alla aspekter av samhället.
– Det är möjligt att tackla flera av världens största problem med stöd av teknologin. Smart teknik i händerna på kloka människor kan hjälpa oss att både göra bättre affärer och skapa en mer hållbar livsmiljö, säger Patrick Couch.

Tidigare i år presenterades en rapport från World Economic Forum och PwC som heter ”Harnessing Artificial Intelligence for the Earth”. I den lyfts åtta sätt som AI kan nyttjas på för att ”rädda planeten”. Rapporten belyser bland annat vilka möjligheter AI har att hjälpa till med att omvandla traditionella sektorer och system för att hantera klimatförändringar, leverera livsmedels- och vattenskydd, bygga hållbara städer, skydda biologisk mångfald och människors välbefinnande. På eventet kommer Patrick Couch att tala om och kring denna rapport.

Att förutspå framtiden
Det finns många andra ingångar till AI under dagen, bland annat föreläser Costas Bekas, Distinguished Researcher & Manager på IBM om att förutspå framtiden med hjälp av AI, och Lisa Neddam, Watson Data & AI Leader på IBM talar om ”put your data to work with AI”. Du hittar hela listan över talare här.

Eventet avslutas med en spännande föreläsning av Sveriges internationellt sett främste naturfotograf och naturfilmare Mattias Klum.
– Människans historia blir alltmer som en kapplöpning mellan utbildning och katastrof, enligt H. G. Wells. Just för att dessa ord till viss del kanske är sanna hoppas jag att ett event som IBM Think skapar djupare förståelse för AI och hur vi bör ta oss an dess möjligheter på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt, säger Patrick Couch.

Läs mer om Think Stockholm 2018