Red Hat OpenShift

Containrar har potential att bli silverkulan som ger flyttbarhet i molnet, både i det publika molnet och i de privata. Men containrarna behöver hjälp på traven i form av bredare plattformar.

Multimoln, hybridmoln, kort sagt molnteknik i alla tänkbara kombinationer. Visst låter det bra att kunna välja och vraka mellan olika publika molnplattformar och privata moln. Tanken är att kunna fördela olika typer av drift där det passar bäst. Att kunna välja det mest lämpliga alternativet i alla lägen, till exempel av kostnadsskäl, och även öka tillgängligheten och skalbarheten.

Allt det möjligt men det är inte enkelt att genomföra. Anledningen är däremot enkel att förstå: den senaste tekniken tas fram av ett fåtal företag som bygger sina egna lösningar och de är inte alltid kompatibla med varandra. Det innebär att det blir en inlåsningseffekt.

Det här är gammal kunskap inom IT-världen och den är aktuell även för molnanvändning. Det är inte enkelt att flytta applikationer, lagring och olika typer av resurser mellan olika moln, publika som privata.

Containrar en lösning

Martin Östmark, chefsarkitekt för utvecklarlösning på Red Hat i Sverige

En lösning för att öka flyttbarheten och minska inlåsning är att använda containrar som till exempel med plattformen Docker. Tanken är att applikationer, konfigurationer och annat som behövs, förpackas som en enhet i en container. Den är sedan enkel att flytta mellan olika underliggande infrastrukturer lokalt eller i molnet.

Ett problem med containrar är att det kan vara krånglig att administrera dem, speciellt om de är många. Lösningen på problemet är att använda en orkestreringsplattform. Kubernetes är den klart populäraste men inte heller Kubernetes löser alla problem.

– Kubernetes är en nyckelkomponent och en möjliggörare, men behöver kompletteras med ytterligare funktionalitet för att skapa en komplett systemmiljö, förklarar Martin Östmark, chefsarkitekt för utvecklarlösningar på Red Hat i Sverige.

De ytterligare pusselbitar som behövs kan enligt honom och hans kollega Johan Odell, senior lösningsarkitekt, delas in i fyra funktionella områden:

  • Automatiserad hantering.
  • Klustertjänster.
  • Applikationstjänster.
  • Tjänster för utvecklare.

För att upplevelsen i en blandad miljö ska motsvara den i det publika molnet krävs det en hög grad av automation för hanteringen av plattformen, till exempel av installationer och av uppgraderingar. Därefter behövs det tjänster för att hantera containerkluster för exempelvis logghantering, övervakning (monitorering) och registerhantering för containrar.

Applikationstjänsterna är helt enkelt tjänster i plattformen för att bygga applikationer. Det handlar till exempel om utvecklingsramverk som Javaplattformen, Node.js och Pythonramverk, om databaser och om meddelandehantering.

Det fjärde området är tjänster som stödjer utvecklare i utvecklings- och leveransprocessen. Exempel på sådana är tjänster för byggautomation (CI/CD) och utvecklingsverktyg (IDE). Det är lösningar som ökar produktiviteten för utvecklare.

Förenkla och öka flyttbarhet

Tillförandet av komponenterna till arkitekturen gör man dels att förenkla hela hanteringen av containrar, och därmed utveckling och drift i allmänhet, dels att öka flyttbarheten för applikationer och andra resurser. Det minskar inlåsningseffekterna. Red Hats produkt för att uppfylla de kraven heter OpenShift.

Johan Odell, senior lösningsarkitekt på Red Hat.

Men hur blir det med alla äldre, så kallade legacyapplikationer?

– Det kan finnas anledning att lyfta in äldre applikationer i containerplattformar utan att göra större ändringar av dem. Man kan dra nytta av den underliggande plattformen och dess breda stöd för automation vilket leder till ökad takt för utveckling och distribution av applikationer, säger Martin Östmark.

– En vanlig strategi är att börja med att lyfta in en äldre applikation som den är, för att sedan bryta ner den i mindre delar vid behov, vilket kan öka leveranstakten ytterligare, säger han vidare.

Vilka förändringar medför användning av en lösning som OpenShift och tillhörande produkter på ett företag?

– OpenShift blir en nyckelteknik för att modernisera IT, med automatisering, agila arbetssätt och devops, säger Johan Odell.

Han exemplifierar hur det kan se ut genom att berätta om en stor svensk kund som har verksamhet över hela världen. Eftersom IT-miljöerna ser helt olika ut i olika länder med en blandning av egna datacenter och publika moln behöver de en lösning som gör det möjligt att arbeta på samma sätt oberoende av driftsplattformar.

– Plattformen suddar ut olikheterna för de olika underliggande miljöerna och ger samma användarupplevelse och utvecklarupplevelse trots en blandad infrastruktur. Det ger flexibiliteten att kunna flytta en applikation mellan olika infrastrukturer, publika moln såväl som egna datacenter, utan större påverkan på befintliga rutiner och processer, säger Johan Odell.

Bygger på öppen källkod

Alla viktiga komponenter i en sådan här modern arkitektur som beskrivs bygger på öppen källkod. Fördelarna med det är välkända och öppen källkod är sedan länge ett etablerat och populärt sätt att utveckla och använda IT-lösningar. Finns det något att tillägga om öppen källkod?

– En stor del av innovationen i dag sker med öppen källkod. Det ger ett kontrollerat sätt att köpa tekniklösningar möjlighet till insyn och påverkan. Vidareutvecklingen underlättas eftersom det är öppna sammanslutningar som driver den, säger Martin Östmark.