Mobileiron artikel 1 - mobila enheter

Användares nya sätt att arbeta kräver modernare lösningar hos IT. Istället för tunga och traditionella hanteringsverktyg ligger en EMM-lösning mer rätt i tiden. Via den behöver inte IT längre välja vilka av användarnas enheter som ska ha tillgång till system eller konfigureras, där hanteras allt från åtkomst till molnbaserade lagringstjänster till certifikatsautentisering, oavsett om enheten är smart och mobil eller traditionell och stationär.

I mer än tjugo år var den stationära datorn det viktigaste arbetsverktyget på de flesta företagen. Att upprätthålla datasäkerheten var en ständig utmaning. Varje gång användarna laddade ned ett program fanns en risk att det skulle skada det underliggande systemet.

I dag flyttar användarna sin information och kommunikation till mobila enheter och moderna operativsystem. De traditionella datorhanteringsverktygen är för manuella, oflexibla, osäkra och dyra för dessa miljöer. Arbetssätt via smarta enheter har gett upphov till en smidig och kraftfull modell för hantering med hög säkerhet av både stationära och mobila enheter som kallas Enterprise Mobility Management (EMM).

– Övergången till EMM är den mest grundläggande förändringen av datorhantering och säkerhet på tjugo år. Det är inte fråga om huruvida företagen kommer gå över till EMM eller inte, utan när, säger Ojas Rege, CMO och Chief Strategy Officer på MobileIron.

Enterprise Mobility Management möjliggör en smidigare och mer strömlinjeformad hantering av mobila enheter, datorer och surfplattor. De mobila enheterna – med moderna operativsystem som Windows 10, iOS och Android – kan ägas av såväl företagen som av användarna själva. Dessa arbetar ofta med sina enheter i miljöer utanför kontoret, som till exempel i hemmet, på flygplatser, caféer och hotell.

– Företagens information finns till stor del i både företagsappar och konsumentappar och lagras i molnet. Därför är säkerhetsutmaningarna för mobil teknik mycket annorlunda mot tidigare och kräver en ny strategi.

Totalt kan företag spara upp till 80 procent av den totala ägandekostnaden (TCO) jämfört med traditionella verktyg. Kostnadsbesparingarna kan göras inom flera områden. EMM-lösningen tillsammans med de mobila operativsystemen möjliggör exempelvis både VPN, SSO, och filåtkomst, för att inte tala om alla program som finns tillgängliga som automatiska uppdaterade appar, då genom operativsystemets offentliga appbutik. It-avdelningen sparar även tid då processer som tidigare kunde ta dagar kan utföras på minuter. Även belastningen på företagets helpdesk kan ofta minskas.

– Kostnaden för PC-support är ofta tre gånger så stor som motsvarande för support till mobila enheter, säger Ojas Rege och fortsätter:
– Idag behöver du inte längre flera olika verktyg utan kan använda en enda EMM-plattform för att hantera vilken Windows 10-enhet som helst, både PC och mobila enheter. Därmed får du en mer effektiv hantering av enheterna i verksamheten och kan samtidigt göra stora besparingar.

Så mycket kan du spara – ladda ner ROI-kalkyl