För frågan är inte OM ni kommer att använda er av en hybrid molnlösning, utan vilken.
– Det är omöjligt att förutse en organisations framtida behov, precis som det är omöjligt att se vilka framtida tekniker och tjänster som kommer att behövas för att tillgodose behoven. Så för mig är det ingen diskussion, det bästa är att välja en helt öppen hybrid molnlösning. En plattform som låter sig köra alla applikationer på alla olika underliggande arkitekturer helt utan inlåsningseffekt, säger Ted Schönbeck, teknisk chef på Red Hat i Norden.

Både publikt och privat moln
Att välja hybridmoln har gått från att vara ett enskilt beslut till en strategi. Om ni inte redan gör det kommer din organisation att köra applikationer i olika miljöer, med flera olika molnleverantörer både publikt och privat.
– För mig är det här själva kärnan i hybridmoln. Anledningen till att vi vill bli hybrida är just att ha möjligheten att sömlöst använda resurser och tjänster över flera olika arkitekturer och leveransmodeller. Det ger oss tillgång till innovation från många olika plattformar, istället för en.

Men historien upprepar sig, menar Ted Schönbeck. Många av de hybridlösningar som nu lanseras på marknaden fokuserar inte på att skapa öppenhet, istället låser de in användarna.
– De borde egentligen kallas stängda hybridmoln eftersom de helt och hållet är byggda på en enskild lösningsstack för server, nätverk och lagring. Du kan flytta arbetslaster som du driftar själv till en molntjänst, men bara om den också baseras på samma lösningsstack som din egen. Det går helt emot syftet med hybridmoln och begränsar dina framtida val signifikant.

Framtiden är hybrid
Det finns alltså all anledning att ge det här beslutet en hel del eftertanke och inte hoppa in i en lösning som blir svår att ta sig ur. Framtiden är hybrid, men sträcker sig också över många olika typer av molntjänster och arkitekturer. Rätt val är det som ger dig största möjliga manöverutrymme.
– Det är ett stort beslut som innebär stora konsekvenser för hela organisationen, så det gäller att göra ett klokt val. Välj en öppen lösning. Det är alltid bättre att vara öppen än att vara inlåst, avslutar Ted Schönbeck.

Läs hur ni kommer igång med med hybrid moln