Liaison

Det blir allt viktigare för företag att utvinna värde från sin data. För att göra det på ett effektivt sätt gäller det att skapa en tydlig datastrategi och en ny yrkesroll som har ansvar för detta.

Med jämna mellanrum dyker det upp nya digitala koncept, såsom SMAC, big data, digital transformation och sakernas internet. Varje gång detta sker blir de nya koncepten heta samtalsämnet på arbetsplatser, konferenser och i styrelserum.

Det finns ett gemensamt tema inom de olika digitala koncepten – att utnyttja data. Som affärsinformation har data blivit den digitala världens valuta. I vissa fall kan den direkt omvandlas till pengar genom att säljas till intresserade parter, men för det mesta behöver datan först förädlas till värdefulla insikter.

– För att det här ska vara möjligt behövs några viktiga länkar i ”dataleveranskedjan”, till exempel möjlighet att flytta data till platser där den behövs. Det ska även vara möjligt att analysera data från flera källor samtidigt. Man behöver även säkerställa datans kvalitet, säger Ville Parkkinen, Marketing Manager på Liaison Technologies.

Det behövs också en väldefinierad datastrategi. En sådan gör det möjligt för företag att skapa mer värde för sina aktieägare, dela unika erfarenheter med sina kunder och erbjuda sina anställda ett mer spännande arbete. Organisationen bör forma en yrkesroll där en specifik person är ansvarig för strategin. Denna position mellan IT och verksamheten innehas i allt högre grad av den framväxande yrkesrollen Chief Data Officer (CDO).

– Förmågan att effektivt och systematiskt kunna utnyttja data är en viktig framgångsfaktor för företag. De som inte anpassar sig till denna nya verklighet riskerar att få problem med att behålla sin konkurrenskraft, säger Ville Parkkinen.

Vägen till att systematiskt kunna utvinna värde från sin data för företag kan sammanfattas i följande punkter:

1. Skapa en datastrategi och ge en person i uppdrag att vara ansvarig för den.
2. Utveckla en datadriven affärsmodell och identifiera de resurser som krävs för att implementera denna.
3. Skapa en handlingsplan för att utveckla kapacitet att kunna ta itu med identifierade brister.
4. Definiera företagets datamodell och målarkitektur med utgångspunkt från ett datacentrerat tänkesätt, och utveckla förmågan att snabbt kunna uppvisa dess fördelar.
5. Samarbeta över organisationsgränserna för att kunna dela fördelarna och riskerna med att införa nya funktioner och lösningar

Läs mer