Allt fler verksamheter genomgår en digital transformation och flyttar över kritisk data till molnet. Då upptäcker de ofta att de behöver se över sin datacenterstrategi – det infrastrukturella fundament man bygger sin digitala framtid på.

Tidigare brukade företag och organisationer äga sin egen infrastruktur, men i dag inser allt fler att det inte är kostnadseffektivt att låsa in sig i långsiktiga lösningar som inte kontinuerligt kan anpassas till deras affärsmål och strategier.

Peder Bank, Managing Director hos den internationella datacenterjätten Interxion: A Digital Realty Company.

– Med tanke på digitaliseringen och de utmaningar som företag möter i dag i en snabbt föränderlig värld är molnet nödvändigt för att de ska kunna ha en tillräckligt flexibel lösning och klara av konkurrensen på sina marknader, säger Peder Bank, Managing Director på Interxion: A Digital Realty Company.

Det kan finnas hinder och utmaningar som innebär att företag inte flyttar alla applikationer och all data till molnet. I dag anammar många företag därför den hybrida IT-strategin med en kombination av publika och privata moln, tillsammans med miljöer i tredjeparts-datacenter. 

– Ingen enskild molnplattform kan tillgodose samtliga behov som finns i olika delar av ett företag. De behöver kunna välja från flera olika lösningar för att kunna uppfylla sina specifika krav. Genom att införa en hybrid multimolnstrategi kan de hitta de bästa förutsättningarna och skapa den optimala lösningen för sin verksamhet, säger Peder Bank.

Läs mer om fördelarna med colocation och anslutning via on-off ramps här

Point to point ett tryggare val
Det finns orosmoln med att använda det publika internet för affärskritiska applikationer eller stora workloads. Risken är stor för att det uppstår problem med fördröjningar samtidigt som höga säkerhetskrav inte alltid uppfylls. Internets begränsningar har gjort att företagen använder olika strategier för att undvika beroendet av internet och att ansluta till ett colocation-datacenter gör det möjligt på ett smidigare sätt.

– Genom att placera sin hybrida miljö i ett colocation-datacenter, som Interxion, kan företag ansluta till molnplattformen via on-off ramps med point to point-förbindelser. Här kan företagen dra nytta av kostnadseffektiv konnektivitet med låg latens, och samtidigt bibehålla full kontroll på den egna IT-infrastrukturen, förklarar Peder Bank.

Den privata uppkopplingen sker genom en kundportal, där det är enkelt att hantera flera moln i en överblick. Affärskritisk data kan skickas med hög överföringshastighet utan problem med bandbredd och fördröjningar.
– Det här är också en effektiv lösning för tjänsteleverantörer inom IT som vill kunna erbjuda sina egna kunder hybrida- och multimolntjänster med en mycket hög servicenivå, avslutar Peder.

Interxion: A Digital Realty Company

Interxion, som är en del av Digital Realty, driver över 50 datacenter i elva europeiska länder och sammanlagt över 265 datacenter globalt. Från Interxions datacenter-campus i Stockholm har du tillgång till fler än 80 operatörer, 5 knutpunkter för internet samt access till molnplattformar som Amazon Web Services, Google Cloud, Oracle Cloud, City Cloud, Microsoft Azure och IBM Cloud Services.