Den pågående digitala revolutionen är jämförbar med de förändringar som uppfinningen av ångmaskinen gav upphov till. Företag måste förändras snabbare för att överleva. Samtidigt är smart teknologi en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle.

Det här är ett par av de saker som kommer tas upp på Connect2IT i Göteborg den 8 oktober och i Stockholm den 17 oktober. Det är ett årligt återkommande event som arrangeras av Cygate. Huvudtalare är Jonas Hammarberg, en av landets mest anlitade föreläsare inom kultur, ledarskap och digital transformation.

Både företagsledare och medarbetare måste förändras för att digitaliseringen ska lyckas, säger Johan Hammarberg, huvudtalare på Connect2IT.

– Den digitala revolutionen är den största förändring som vi som lever i dag har upplevt och som vi nu står mitt uppe i, säger han. Den är jämförbar med de omfattande förändringar som uppfinningen av ångmaskinen och användandet av elektriciteten gav upphov till.

Förändring krävs för överlevnad
Digitaliseringen driver upp förändringstempot och kraven på innovation. Det som digitaliseras kan automatiseras, kopieras och förenklas, vilket trycker ned priserna. De här krafterna sätter press på alla företag och organisationer. Att realisera digitaliseringen i ett företag skapar också utmaningar.

– Medarbetarna på företag behöver ändra på sitt sätt att arbeta och anpassa sig till det snabba förändringstempot. För att digitaliseringen ska lyckas måste de vara positivt inställda till den. Det förutsätter bland annat att företags ledare måste tillägna sig ny kompetens.

I dag har företag mellan tre och fem år på sig att genomföra sin digitala transformation.

Företag som är för långsamma med sin digitaliseringsprocess riskerar att gå under. I dag har företag mellan tre och fem år på sig att genomföra sin digitala transformation, beroende på vilken bransch de finns i.

– Traditionella fysiska företag, till exempel H&M och Ikea, kämpar för att bli digitala aktörer som har varit digitala från början. Ett exempel är Amazon som har börjat öppna fysiska butiker.

– Det gäller att hitta den magiska brytpunkten mellan människa och maskin, mellan fysiskt och digitalt, fortsätter Jonas Hammarberg. Det är vid denna brytpunkt den största kundnyttan, den bästa medarbetarupplevelsen och den största lönsamheten kommer skapas.

Läs mer om och anmäl dig till Connect2IT här

Hållbarhet kräver smart teknik
En annan talare är Rebecka Carlsson som också är eventets moderator. Hon är hållbarhetsentreprenör, affärsutvecklingskonsult och föreläsare. På eventet talar hon om hur vi kan använda smarta teknologier för att ställa om till hållbarhet.

Rebecka Carlsson är moderator på Connect2IT, och kommer tala om hur smart teknologi kan hjälpa världen att ställa om till hållbarhet.

– Enligt Parisavtalet ska jordens temperatur hållas under 2 graders uppvärmning med siktet inställt på 1,5 graders uppvärmning, säger hon. För att vi ska ha möjlighet att nå det här målet måste världen bli helt klimatneutral till år 2050.

– Om vi tycker att det är mycket fokus på klimat och hållbarhet i dag, är det ingenting mot hur mycket fokus det kommer vara på klimat och hållbarhet under de kommande decennierna när hela den här omställningen ska genomföras.

Det går att använda kraften i den exponentiella teknologiutvecklingen och möjliga beteendeförändringar för att skapa lösningar som snabbt tar oss till ett hållbart samhälle.

– Förutsatt att utvecklingen fortsätter i samma takt kommer de kommande 100 åren motsvara 20 000 år av teknikutvecklingen hittills. Det innebär att vi varje månad får mer kraftfulla verktyg att möta utmaningar med.

Bland annat med artificiell intelligens går det att skapa lösningar som gör det möjligt att uppnå hållbarhetsmålet.

– Att få ned utsläppen till noll till 2050 är en av de viktigaste uppgifterna vi har under de kommande decennierna, säger Rebecka Carlsson.

Läs mer om och anmäl dig till Connect2IT här