DGC


Professionell wifi klarar inte enbart arbetsplatsens krav, de ger möjligheter till smidigare lösningar.

Det är lätt att tro att man vet det mesta om wifi. I dag har nästan alla en wifi-router hemma, och de flesta tänker nog att lösningar för företagens behov ser likadana ut. Möjligen skulle de skilja sig genom högre kapacitet och mer signalstyrka. Men skillnaderna är faktiskt stora, och fel lösning kan leda till onödigt strul.
– Ser man på professionell wifi som på ett hemmanätverk är den stora risken att man dels väljer någonting som inte passar för lokalen man sitter i, dels inte går att bygga ut i efterhand, säger Jesper Blomé, som är produktchef för wifi hos DGC.

Hanterar rörelse
Han förklarar att det stora antalet användare ställer helt andra krav på hur hårdvaran hanterar belastningen. Dessutom är det ofta nödvändigt med funktionalitet som roaming eller trafikprioritering.
– I en kraftfull accesspunkt går det att hantera många anslutna och samtidigt hantera rörelse med klienterna mellan accesspunkterna.
På ett kontor ska en accesspunkt kunna ta över efter en annan, beroende på vilken som för tillfället är bäst i fråga om geografisk position eller belastning. Uppkopplingen ska vara stabil om man tar sig från en punkt i byggnaden till en annan.

Säkerhet avgörande
Konsumentprodukter exponerar dessutom, till skillnad från professionell hårdvara, ofta gränssnittet från varje accesspunkt. Det är en ren katastrof ur administrativ- och säkerhetssynpunkt.
– Professionell hårdvara är betydligt säkrare och hanteras centralt. Därför är det betydligt enklare att skydda sig och upptäcka problem, säger Jesper Blomé.
Hårdvaran i proffsutrustningen håller dessutom högre kvalitet och har både kraftigare processorer och bättre antenner. En annan aspekt är att professionell wifi kan anpassa sig till omgivningen som den befinner sig i, som att exempelvis automatiskt hantera kanalval. Det kan ge stora kvalitetsförbättringar.

Möjlighet till positioneringstjänst
Med en professionell hårdvara kommer också flera unika möjligheter, till exempel att bygga positioneringstjänster och att se hur användarna rör sig.

– Det går att skapa interaktiva kartor för slutanvändaren, eller mäta flöden av människor. Det går till och med att anpassa möbleringen i en butik med utgångspunkt från det, berättar Jesper Blomé.

Läs mer om professionell wifi
 

Varför professionell wifi?

  • Kan hantera roaming och rörelse
  • Säkerheten mycket högre
  • Klarar fler samtidiga anslutningar samt bättre signalstyrka
  • Möjlighet till positioneringstjänster
  • Dynamiska kanalval