Framgångsrika företag använder Business Intelligence-lösningar på ett smart sätt för att fatta datadrivna beslut. Här är de hetaste BI-trenderna för 2018.

Data är ovärderligt, oavsett om det gäller en ny startup eller ett multinationellt företag. Denna allt viktigare råvara får allt fler organisationer att använda sig av Business Intelligence-lösningar för att accelerera datadrivna beslut. Framgångsrika organisationer prioriterar en modern metod för BI, för att höja medarbetarnas analytiska förmåga mer än tidigare generationer. 2018 måste organisationer förstå vilka strategier, teknologier och affärsroller som stärker deras Business Intelligence.

Det här är de viktigaste trenderna att hålla utkik efter under 2018:

Var inte rädd för AI: Maskininlärning stärker analytikern
Populärkulturen är fylld av dystopiska exempel på vad artificiell intelligens skulle kunna innebära för mänskligheten. Men medan forskning och teknologi fortsätter att utvecklas har maskininlärning snabbt blivit ett värdefullt komplement för analytiker, eftersom det ökar effektiviteten i arbetet. Genom att automatisera enkla men arbetsintensiva uppgifter, exempelvis grundläggande matematik, kan analytiker fokusera på de strategiska frågorna. Genom att inte behöva lägga tid på enkla beräkningar sparar de även tid och tappar inte fart.

Det finns potential i maskininlärning för analytiker, men det är dock viktigt att inse att det ska användas endast när det finns tydliga utfall. Många kommer att oroa sig för att bli ersatta av AI men maskininlärning kommer istället stärka analytikerna och bli allt viktigare för verksamheten.

Förhoppningarna om naturlig språkbehandling
Gartner förutspår att 50 procent av alla analytiska frågor år 2020 kommer att skapas av sökningar, naturlig språkbehandling eller röstinput. Naturlig språkbehandling kommer att göra det lättare att ställa mer nyanserade frågor och få relevanta svar som leder till bättre insikter och beslut. Samtidigt kommer utvecklare och ingenjörer få bättre förståelse för hur naturlig språkbehandling används. Detta genom att undersöka hur folk ställer frågor: vissa vill ha omedelbar tillfredsställelse medan andra är mer utforskande i sina sökningar. De största analytiska framstegen kommer från hanteringen av denna dikotomi och förståelsen för de olika arbetsflöden som naturlig språkbehandling kan förstärka. Potentialen ligger inte i att använda naturlig språkbehandling i alla situationer utan använda det i rätt situationer, så att det blir en naturlig del i arbetet.

Läs mer om Tableaus hetaste trender för BI 2018

Framtidens datahantering blir kollektiv
Det är en underdrift att påstå att självbetjänande analys har revolutionerat BI och hanteringen av data. När självbetjänande analys växer kan vi se hur värdefulla perspektiv och färsk information inspirerar nya och innovativa sätt att implementera datahantering. Datahantering handlar lika mycket om att använda kollektiv intelligens för att få rätt data till rätt person som att begränsa datatillgång till vissa.Lyckade BI- och analysstrategier kommer under 2018 att innehålla moderna datahanteringsmodeller – IT-avdelningar och dataingenjörer kommer att handplocka och bearbeta pålitliga datakällor. Och till sist, när självbetjäning blir allt vanligare, kommer slutanvändare att få pålitlig och säker data.

Debatten om multimoln fortsätter
Gartner påstår att år ”2019 kommer multimoln vara den vanligaste strategin för 70 procent av alla företag.” När företag blir allt mer försiktiga med att fastna i legacy-lösningar måste de värdera och implementera multimoln-miljöer. Där kan de se vad som ger bäst resultat och stöd för varje enskild situation. Medan många föredrar flexibiliteten i denna lösning blir det samtidigt dyrare på grund av uppdelad arbetsbelastning på olika leverantörer, och för att interna utvecklare måste lära sig ett flertal olika plattformar. När multimoln blir allt mer populärt måste organisationer se över sina strategier, internt användande, krav på arbetsbelastning och implementeringskostnader för varje plattform.

Chief Data Officer – en allt viktigare roll
Data och analys har blivit kärnverksamhet i alla organisationer. I vissa fall har det dock uppstått ett avstånd mellan den högsta ledningen och verksamhetsanvändarna när säkerhet och hantering måste ställas mot snabbhet och insikter. Detta innebär att högt uppsatta chefer bär ett större ansvar för att skapa en analyskultur. För många innebär detta att man anställer en Chief Data Officer eller Chief Analytics Officer som kan leda organisationen genom processändringar, att övervinna kulturella hinder och att kommunicera värdet av analys för hela företaget. CDO:s och CAO:s ska fokusera på resultat och möjliggöra proaktiva samtal på C-level: endast då kan man utveckla en analysstrategi från grunden.

Läs mer om Tableaus hetaste trender för BI 2018