Veeam dataskydd

Bristfällig datahantering kan ha ödesdigra konsekvenser.

Många verksamheter fokuserar mycket på produktutveckling och digital kundkontakt men undervärderar den verkliga risken för krascher med stora dataförluster som följd, t.ex vid ransomware-attacker, när deras data ligger på flera plattformar och inte är optimalt skyddad, varnar Veeam Software.

Dataskydd är viktigare än någonsin om verksamheter ska nå sina mål för digital transformation och IT-modernisering.

Victor Engelbrecht Dohlmann, Regional Manager i Norden för Veeam Software

”Teknologi utvecklas och förändras konstant och omvandlar våra sätt att driva företag på – särskilt i dessa tider, då vi alla arbetar på nya sätt. På grund av digital transformation är det viktigt att man alltid har koll på det konstant föränderliga IT-landskapet för att följa med i var verksamheter står i förhållande till sina lösningar, utmaningar och mål,” säger Danny Allan, CTO och SVP för produktstrategi på Veeam Software, som erbjuder lösningar för backup, återställning och intelligent datahantering för virtuell-, fysisk- och multi-cloud-infrastruktur.

Vi stirrar oss blinda på digitaliseringen

För många företag kan det dock vara en stor utmaning att säkra och hantera data och därmed även är det även svårt att skydda eller återställa data om olyckan skulle vara framme.

Enligt en ny undersökning som Veeam har genomfört och publicerat i ’Veeam Data Protection Report 2020’, befinner sig en tredjedel av vår data globalt sett på traditionella fysiska plattformar, en tredjedel är virtuell och en tredjedel är cloudbaserad.

”Det betyder att IT-infrastrukturen har blivit väsentligt mer komplex att arbeta med, för nu ska vi få det att balanseras,” säger Victor Engelbrecht Dohlmann, Regional Manager i Norden för Veeam Software.

Infrastrukturens betydelse för digitaliseringen får därför inte glömmas eller undervärderas, påpekar Victor Engelbrecht Dohlmann, då även de vackraste husen måste stå på en stabil grund.

”Vi stirrar oss blinda på vart digitaliseringen för oss och börjar röra oss ditåt, men vi glömmer att ta med oss resväskan. Vi kastar in vår verksamhet i framtiden men vi glömmer att se till att vi har en grund att stå på. Vi har stort fokus på produktutveckling av och digitala kundkontakt, men uppdaterar inte den bas och drift som ska stödja oss framåt.”

Ansvaret är det samma

Enligt Victor Engelbrecht Dohlmann har allt för många verksamheter sin data i virtuella och cloudbaserade lösningar utan att ha koll på ansvar och säkerhet för denna data och utan att ha en klar bild över vad man gör om en olycka sker, eller utan interna framgångskriterier för att återställa t.ex. förlorad data.

”Verksamheten har precis samma ansvar för sin data som innan, även om den valt att placera data hos andra. Tyvärr möter vi ofta missförstånd omkring detta och verksamheter som inte har läst alla detaljer i serviceleverantörernas kontrakt. Flera stora danska verksamheter har inte haft någon intern dialog om vem som har ansvar för data i molnet och vad som ska och kan göras vid en krasch. De lägger ut sin data i molnet och antar att de köper det hela som en service.”

Du har också ansvar för data i Microsoft Office 365 – läs mer här

Verklighetsklyftan mellan chefer och IT

’Veeam Data Protection Report 2020’ visar också att det i stor utsträckning finns en ”verklighetsklyfta” mellan vad ledningen önskar i omfattning och hastighet för att återställa data och vad som är realistiskt från IT-avdelningens sida.

”Först frågar vi ledningen hur snabbt verksamhetens applikationer ska kunna återställas och sen frågar vi IT-avdelningen hur snabbt de faktiskt kan återställa systemen. I 73 % av verksamheterna har ledningen och IT-avdelningen olika svar på den frågan. Det samma sker när vi först frågar ledningen hur mycket data verksamheten kan tillåta sig att förlora, och sen frågar vi IT-avdelningen hur ofta det görs backup och hur mycket data som förloras. Här är man oense i 69 % av verksamheterna,” säger Victor Engelbrecht Dohlmann.

Förväntningarna stämmer inte

Det är globala siffror, understryker Victor Engelbrecht Dohlmann. I Norden är siffrorna lite lägre, men den överordnade bilden är den samma:

”Ledningen och IT-avdelningen har inte samma förväntningar kring uppgiften och ansvaret för data. Verksamheterna måste bestämma vem som har ansvaret och vad som måste göras. Är det ledningens ansvar att vända sig nedåt i organisationen och göra mer för att förstå IT-världen, eller är det IT-avdelningens ansvar att kliva upp och utbilda ledningen? Vår IT ändrar sig så drastiskt att det nästan är omöjligt för människor utan IT-bakgrund att förstå vad det innebär att flytta en applikation från sin egen plattform till en cloudtjänst.”

Förlust på flera fronter

Ledningen måste ta ansvar för att fastställa ramarna för hur snabbt data ska återställas och hur mycket data som får förloras, och sen är det IT-avdelningens uppgift att ge en översikt över vad återställningen kommer att kosta beroende på varaktighet och datamängd.

”Ska det återställas på 15 minuter eller två timmar? Det beror på verksamhetstypen, men formuleringen ska vara klockren från ledningen. En timmes avbrott blir väldigt dyrt för en stor webbshop med konstant försäljning dygnet runt. Den förlorar inte bara omsättning. Den förlorar också omkostnader för att återställa data. Dessutom tillkommer priset för försvagat brand value, och även employer branding får sig en törn. Om inte verksamheten kan leverera en IT-plattform som gör medarbetarna trygga och stolta söker de sig till andra ställen. Verksamheterna kämpar om de bästa, och värdet av säker infrastruktur är en förbisedd faktor i den konkurrensen,” säger Victor Engelbrecht Dohlmann.

Vill du veta mer? Få tillgång till webinariet om datahantering i molnet här

Cloud är viktigt för dataskydd

Enligt ’Veeam Data Protection Report 2020′ är verksamheterna medvetna om att de måste fortsätta att göra framsteg med IT-modernisering och DT-initiativ för att möta branschens utmaningar.

Enligt rapporten är de tre mest definierande aspekterna av en modern dataskyddsstrategi beroende av användningen av olika cloudbaserade funktioner:

Det är organisationers förmåga att utföra en disaster recovery via en cloudtjänst (54 %), organisationers möjlighet att flytta arbetsmängder från lokalt till cloud (50 %) och organisationers förmåga att flytta arbetsbelastning från ett cloud till ett annat (48 %).

Hälften av verksamheterna erkänner att molnet spelar en viktig roll i dagens dataskyddsstrategi, inte minst i förhållande till ransomware, och det kommer sannolikt att bli ännu viktigare i framtiden.

För att uppnå ett fullt moderniserat dataskydd behöver verksamheter en omfattande lösning som stöttar cloud-, virtuell- och fysisk datahantering för varje applikation och all data över alla moln.

Process mot större flexibilitet

Veeam Software samarbetar med en stor skara lokala danska serviceleverantörer, återförsäljare och implementeringspartners i Danmark och med stora serviceleverantörer som Microsoft och Amazon globalt.

”Vår metod är att göra det så enkelt som möjligt att se, hantera, säkra och återställa data. Stresstest, validering och dokumentation är i dag automatiserade standardprodukter. Man ska veta precis hur lång tid en återställning kommer att ta. Vi lagrar i ett filformat som strategiskt kan flyttas mellan plattformar och återställas på precis den plattform som kunden vill ha. Det är ett misstag att bara se backupen som själva återställningsmomentet. Det bör ses som en del av verksamhetens löpande process mot att bli mer flexibel, skalbar och oberoende av bestämda hardware vendors,” säger Victor Engelbrecht Dohlmann.

Läs mer i Veeam 2020 Data Protection Report, där fler än 1 500 globala verksamheter har blivit intervjuade om hur deras dataskydd och datahantering ser ut idag och om de är förberedda på deras kommande IT-utmaningar – bland annat nya krav på service och krasch – samt deras ambitiösa mål för IT-modernisering och digital transformation.

Veeam är ledande inom backup-lösningar som levererar cloud data management. Veeam Availability Platform är den mest kompletta backup-lösningen för att hjälpa verksamheter att lyckas inom cloud data management. Veeam har fler än 375 000 kunder över hela världen, varav 82 % är inom Fortune 500 och 67 % inom Forbes Global 2000. Veeam har en kundnöjdhet på 3,5 gånger branschens genomsnitt, vilket är det högsta i branschen. Veeams globala ekosystem omfattar mer än 70 000 partners: däribland finns Cisco, HPE, NetApp och Lenovo som exklusiva återförsäljare, och 22 500 är cloud- och serviceleverantörer.

Det är ett misstag att bara se backupen som själva återställningsmomentet. Det bör ses som en del av verksamhetens löpande process mot att bli mer flexibel, skalbar och oberoende av bestämda hardware vendors

”Ledningen och IT-avdelningen har inte samma förväntningar kring uppgiften och ansvaret för data. Verksamheterna måste bestämma vem som har ansvaret och vad som måste göras,” säger Victor Engelbrecht Dohlmann, Regional Manager i Norden för Veeam Software.