I december i år driftssätts atNorths första svenska datacenter, berättar nordiske försäljningschefen Stefan Jofors-aTribe.

Co-location har växt lavinartat i Sverige och Norden de senaste åren i takt med den ökade digitaliseringen. Branschanalytiker menar nu att pandemins efterverkningar har påskyndat digitaliseringen med flera år, vilket ytterligare kommer att öka behovet av tillgängliga datahallar. Enligt analysfirman Technavio kommer investeringarna i co-locationmarknaden att uppgå till hisnande 33 miljarder dollar globalt mellan 2020-2024.

Samtidigt innebär transformationen till datadrivna organisationer med användningen av AI, big data och machine learning att kunderna kommer att ställa helt nya krav på datacentrets kapacitet. Yta kommer att bytas ut mot behovet av energikapacitet. Det är här isländska atNorth, med ett fokus på högkapacitetstjänster från start, vill fylla en helt ny funktion på den svenska co-locationmarknaden med sitt nya datacenter i Stockholm.

Stefan Jofors-aTribe, försäljningsanvsarig för atNorth i Norden.

– Nya och mer raffinerade tillämpningsområden ställer helt nya krav på utrustningen och ju högre densitet servrarna har, desto bättre för den här typen av data, säger Stefan Jofors-aTribe som är försäljningsanvsarig för atNorth i Norden. Vi brukar prata mer om att vi hjälper till att förädla och förfina datan än att enbart hantera den på traditionellt vis.

atNorths svenska datacenter kommer att erbjuda både högkapacitets-co-location och HPC- och AI-tjänster för avancerade beräkningskluster.

Få ut max av er data, kostnadseffektivt och hållbart. Läs mer om atNorth här.

Fem gånger så stor kapacitet

Den nya datacenteranläggningen i Akalla norr om Stockholm kommer att ha en kapacitet på 40 kw per rack för luftfylld IT-utrustning, vilket är fem gånger mer än ett standardrack. Fördelen menar Stefan är att det också ger möjlighet till ett bättre kapacitetsutnyttjande.

Datacentrens energikonsumtion har blivit en fråga även för slutkonsumenterna idag och vi kommer säkert snart att se krav på energideklarationer i hela produktionskedjan.

– Datacentrens energikonsumtion har blivit en fråga även för slutkonsumenterna idag och vi kommer säkert snart att se krav på energideklarationer i hela produktionskedjan. För datadrivna verksamheter kommer det därför att vara viktigt att utnyttja den teknik som finns på hållbarast möjliga vis, säger Stefan Jofors-aTribe.

atNorths datacenter kommer likt många av de övriga datacentren norr om Stockholm att vara anslutet till Stockholm Exergis fjärrvärmenät för värmeåtervinning.

– Fördelen med datacenter i större städer är ju ökad möjlighet till cirkularitet vad gäller värmeåtervinningen, vilket ligger helt i linje med det ökade trycket på att datacentren behöver bidra till en hållbar framtid, kommenterar Stefan vidare. Med vår högdenitetsteknik så kan dessutom en betydligt högre del av värmen återvinnas än i tidigare generationers datacenter.

atNorths svenska datacenter SWE01: SIF DC kommer att driftsättas i december i år med en total kapacitet om 11,2 megawatt.