När den finska fiskfoderproducenten Raisioaqua skulle förbättra kvaliteten på sina produkter valde de en molnbaserad lösning från Siemens. Internet of Things-lösningen har resulterat i bättre kvalitet och nöjdare kunder.

Företagets kunder är främst fiskodlingar i Finland och Ryssland, och en av de viktigaste komponenter är vad fiskarna äter. Fiskfodret som Raisioaqua använder ska främja fiskarnas välmående och optimera deras fettsyror. Fodret måste vara av hög och jämn kvalitet med hälsosam och konsekvent struktur.

Investeringar i digitalisering är relativt billiga i förhållande till det mervärde de ger, har finska fiskfoderproducenten Raisioaqua insett. Kvalitetsskillnaderna mellan olika tillverkningsomgångar har minskat sedan man implementerade MindShere.

För att kunna spåra eventuella kvalitetsavvikelser och bemöta eventuella klagomål från kunder måste företagets medarbetare samla in data från varje tillverkningsomgång. Det visade sig att kvalitetskontrollen och slutligen produkternas kvalitet behövde förbättras. Därför gick de genom hela produktionsprocessen för att kunna förbättra datainsamlingen och dataanalysen för att få en bättre bild av arbetet.

Läs mer: Så kan Mindshare utveckla ert företag

Tidigare användes ett kalkylprogram för att behandla informationen och den stora utmaningen var att hitta en datahanteringslösning som lätt kunde integreras med företagets befintliga och framtida it-system.

Företagets val föll på MindSphere, ett öppet molnbaserat operativsystem för Internet of Things från Siemens. Det gör att företagets system, databaser och maskiner kan kopplas upp till den digitala världen och samla in data som genereras i företaget och produktionsprocessen. Analysen av den insamlade datan möjliggör insikter som företaget kan dra nytta av för att utveckla sin verksamhet.

I samband med implementeringen av MindSphere använde Raisioaqua Siemens utvecklingsmetod Value Hacker. Den hjälper till att skapa lösningar och tjänster som stödjer den digitala transformationen i företag och organisationer. Samtidigt integrerades ett särskilt skräddarsytt rapporteringsverktyg som hanterar produktionsdata för snabba faktabaserade beslut. Det ger den kvalitetsuppföljning som Raisioaqua ville ha.

Företagets processoperatörer har positiva erfarenheter av lösningen. Tillgången till den nya genererade informationen hjälper företaget att minska kvalitetsskillnaderna mellan tillverkningsomgångarna.

Raisioaqua har insett att investeringar i digitalisering är relativt billiga i förhållande till det mervärde som de genererar, och att de är betydligt billigare än typiska investeringar i automatisering. Det är inte dyrt att börja samla in och analysera data. Men det är viktigt att det stödjer och hjälper att nå de satta verksamhetsmålen.

Läs mer om Mindsphere här