Dustin Actic
Foto: Samuel Uneus

Actic ville ha en stabil och flexibel lösning för internet och wifi i sina 182 bad- och gymanläggningar – och en lösning som kunde bidra till affärsnyttan. Allt skulle gå att hantera med bara fem heltidsresurser.

Tre önskningar i en, ungefär som i reklamfilmens Kinderägg. Det beskriver den internet- och wifi-lösning som gymkedjan Actic sökte. Utgångspunkten var att de kände sig missnöjda med den dåvarande leveransen, där lösningen var trögjobbad och långt ifrån problemfri, enligt Mårten Hoffman, CIO på Actic.

Han har tidigare varit forskare inom IT på KTH och började på Actic i samband med att bolaget skulle börsnoteras 2017. Han såg bristerna i kedjans nätverkslösning och drog igång ett projekt med målet att få en leverans med driftsäker teknik och snabba förbindelser. All IT på totalt 182 gym- och badanläggningar i fyra länder samt ett par kontor skulle dessutom gå att hantera av fem heltidsresurser. Samtidigt som dessa personer skulle bli avlastade och kunna ägna mer tid åt värdeskapande utvecklingsarbete.

Föra företaget framåt

Men inte nog med det. Mårten Hoffman ville att lösningen skulle generera underlag till strategiska beslut som hela tiden tar verksamheten ett steg vidare.

– Krasst sett är det bara ”tråkig IT” i botten. Det är inte det intressanta för oss. Jag vill ha teknik som kan bidra till affärsnytta och föra företaget framåt – det var också det tydliga målet när vi i IT-teamet tillsammans med Dustin arbetade fram en ny lösning.

Redan efter några månader kunde de börja implementera resultatet som bygger på Dustins tjänst Network as a Service. Här satte Dustin upp en SD/WAN-lösning med utrustning från Cisco Meraki och drev tillsammans med Actic och Bredband 2 ett projekt för att byta hundratals internetanslutningar. Mårten Hoffman pekar på en skärm som visar en karta och detaljerad information om Actics nätverk.

– Här ser vi nu alla våra sajter i hela Actic. De kan filtreras på olika sätt och vi får tydliga alerts när någon ligger nere.

Ser avvikelser tydligt

Detta ger teamet en bra överblick och en trygghet i att de tydligt kan se eventuella avvikelser för att snabbt och enkelt sätta in åtgärder. En annan vy visar statistik över nätverksanvändningen, varje gym för sig. De färgglada staplarna representerar uppkopplade enheter, timme för timme.

– Vi får alltså helt anonymiserad och aggregerad data – annars skulle vi inte använda den här tjänsten.

Detta ger en översiktlig bild av hur lokalerna nyttjas, så att vi kan fatta beslut kring allt från hur många spinningcyklar vi behöver ha, till när det är bra att ha personal på plats, säger Mårten Hoffman.

I slutänden är målet att förbättra upplevelsen för deras medlemmar, förklarar han.

– Ett mer datadrivet gym kan definitivt bidra till ökad medlemsnytta, eftersom vi kan styra verksamheten på ett sätt som passar medlemmarnas faktiska behov – inte vad vi tror att de vill ha. Många värdesätter personliga kontakter, och nu kan vi optimera bemanningen utifrån antalet besök – i princip timme för timme.

Flexibelt upplägg

Det innebär dessutom affärsnytta på andra sätt; förutom att Actic får ut mesta möjliga av medarbetarnas tid kan de utnyttja lokalerna bättre. På så sätt kan de göra sig av med maskiner som är överflödiga och utöka de ytor som är mest populära för att undvika att det känns trångt.

De får också utrymme att ta in helt ny utrustning som kan vara intressant för både befintliga och blivande medlemmar.

– En annan aspekt som är viktig för oss är att kunna växa och krympa upplägget efter behov – det måste alltså vara flexibelt, säger Mårten Hoffman.

Under de två år som lösningen har varit igång har det enbart varit aktuellt att utöka tjänsten. Det går snabbt att ansluta ett nytt gym eftersom all konfiguration för nätverket finns i molnet med Network as a Service-tjänsten.

Det innebär en tydlig kostnadsbesparing, eftersom Actic inte behöver börja om från noll med att ansluta och övervaka det lokala nätverket i varje enskilt nytt gym.

Vill bli utmanad

Friskvårds- och träningsbranschen har tidigare legat efter andra branscher när det gäller digitalisering och innovativa tjänster med ny teknik.

– Men nu har branschen kommit igång, och inte minst på Actic är IT-teamet väldigt ivriga att utforska nya möjligheter. Även om vi har kommit långt inom vissa områden så behöver vi ha en IT-partner som vågar utmana och som proaktivt ger oss förslag på hur vi borde göra. Det tycker jag att Dustin är bra på – och vi gör samtidigt vårt bästa för att hela tiden utmana dem.

Han lyfter också fram betydelsen av att samarbeta med en någorlunda ”jämnstor” partner.

– Vi har en väldigt bra relation med Dustin och det märks att vi är viktiga för dem – så hade det knappast varit i ett av jättebolagen, där vi antagligen hade försvunnit i mängden, säger Mårten Hoffman.

Johan Björkman, som jobbar med försäljning av tjänster och lösningar på Dustin, håller med om att det är ett synnerligen givande samarbete.

– Det är en organisation och ett IT-team som har ett nytänk och tydliga visioner. De tänker framåt och har höga ambitioner med hur de vill använda tekniken i sin affär. Mårten vill hela tiden att vi ska komma med nya idéer och just utmana honom. Det är väldigt stimulerande att arbeta nära en sådan kund, säger han.

En avancerad app

Actic utnyttjar IT-stödet på många sätt. På gymmen har medarbetarna tillgång till Ipads som används bland annat inom personlig träning, och där Dustin står för klienthanteringen. Actic har också en avancerad medlemsapp med exempelvis möjlighet att i detalj följa den egna träningsutvecklingen, tack vare kopplingar till andra hälsoappar och till gymmets kroppsanalysvåg.

– Vi ser att det framöver finns en massa möjligheter att dra nytta av tekniken för att stötta vår vision: Ett friskare samhälle genom träning. Med hjälp av Dustins tjänster frigörs tid för oss, vilket gör att vi kan fokusera på hur digitaliseringen kan bidra till att utveckla verksamheten, säger Mårten Hoffman.