IT-sektorn i allmänhet, och datacenterindustrin i synnerhet, är extremt energikrävande. Redan i dag beräknas världens drygt nio miljoner datacenter stå för drygt två procent av koldioxidutsläppen och tre procent av världens energiförbrukning – mer än hela flygindustrin. Den globala datacenterindustrin använder redan idag lika mycket ström som hela Storbritannien, och Japan varnade nyligen för en utveckling där landets datacenter riskerar att konsumera hela landets elförsörjning år 2030.

Utvecklingen drivs på av bland annat de ständigt ökande behoven av lagring, tillväxten av Internet of Things, ökat användande av streamingtjänster och kryptovalutor. Det krävs kort och gott enorma mängder energi för att hålla igång dagens Internet. Världens datacenter slukar därför allt mer energi, och med den tillväxt av data vi har i dag riskerar de att bli ännu större miljöbovar i framtiden.

En hel del datacenteraktörer ser förstås till att ha miljön någorlunda i åtanke – medan andra är betydligt sämre på den fronten. Sedan 2010 har Greenpeace släppt rapporten Clicking Clean, som fokuserar på just IT-industrins förhållande till miljön. Rapporten bedömer alltifrån vilka miljöåtaganden företagen har gjort till hur deras datacenter drivs och hur transparenta de är med vilka energikällor som används. Rapporten tydliggör de enorma skillnader som råder mellan olika aktörers datacenter och miljömedvetenhet.

Det som är positivt är att allt fler bolag åtminstone strävar efter att använda förnybar energi i så hög utsträckning som möjligt – även om det finns mycket kvar att önska.

För det är en sak att förlita sig på förnybar energi för att driva sitt datacenter – det verkliga miljöåtagandet kommer när ett datacenter också kan generera förnybar energi som kan användas som till exempel fjärrvärme. Detta är det dessvärre betydligt färre aktörer som gör. Det är tyvärr också allt för få aktörer som lägger ett övergripande fokus på att deras datacenter också använder så lite energi som möjligt. För att minimera energiåtgången måste både kylsystem, fläktar, strömaggregat och all hårdvara i serverracken noga väljas ut utifrån hur energisnåla de är. Sammantaget kan rätt val spara stora mängder energi.

Framtidens datacenter måste med andra ord vila på tre starka ben:
1. De måste använda uteslutande förnybar energi.
2. De måste återvinna spillvärmen som alstras.
3. De måste designas för att vara så strömsnåla som möjligt.

Det här är ett ansvar som ingen IT-leverantör kan bortse ifrån, vare sig idag eller i framtiden. Att tänka grönt får inte bara vara en trend eller affärsidé – och miljömedvetna kunder måste också se vikten av att välja tjänster från leverantörer som inte bidrar till onödigt resursslöseri.

Läs om Bineros miljövänliga datacenter