Tiden där lagring framför allt handlade om att stoppa undan saker och säkerställa att de fanns kvar på samma plats där man la dem är förbi. I takt med att data blir en allt viktigare tillgång för företaget, spelar lagringen idag en nyckelroll för organisationers kärnverksamhet.

Digitaliseringen började i de flesta branscher med att man använde modern teknik för att förenkla, snabba upp och rationalisera. Idag har vi nått brytpunkten där digitalisering snarare handlar om olika sätt att använda modern teknik för att uppdatera sina affärsmodeller, för att skapa nya intäktskällor och för att omvandla och fördjupa sina kundrelationer.
– Data har blivit en högst gripbar tillgång, på samma sätt som pengarna på banken, humankapitalet och fysiska och immateriella tillgångar. Det här är utgångspunkten för vår strategi. Data är en av företagets viktigaste tillgångar, och den kommer bara att bli viktigare i framtiden, säger Niclas Rudslätt, Regional Territory Manager för Isilon på Dell EMC i Sverige.

45 Zettabyte data
Genom åren har företag och organisationer samlat på sig stora mängder data – enligt en del uppskattningar kommer datavolymerna att nå närmare 45 Zettabyte år 2020, det är en ofantlig mängd information – till exempel har lingvisten och före detta Bell Labs-medarbetaren Mark Liberman räknat ut att allt som någon människa någonsin har sagt, sparat i 16 kHz och 16-bitar, skulle uppta omkring 42 Zettabyte. En annan studie beräknar mänsklighetens totala förmåga att lagra information år 2007 till strax under 0,3 Zettabyte.

Men själva lagringsbehovet är bara en del av berättelsen – och en del som kommit att spela en allt mindre roll i takt med att kravställningen blivit tuffare. De flesta leverantörer har lösningar som klarar av att lagra stora datamängder. Det som verkligen skiljer agnarna från vetet är hur de klarar trycket av krävande laster – krav på skalbarhet, enkel hantering och möjlighet att anpassa efter specifika behov.

Stora krav på lagring
Utvecklingen pekar på att behovet av realtidsanalys kommer bli allt större och att kraven på lagringslösningarnas förmåga att stötta verksamheten i organisering och strukturering av data blir viktigare. Den senaste generationen av Isilon klarar upp till 250 000 IOPS och har en bandbredd på upp till 15 GB/s per enhet. Varje enhet kan lagra mellan 96 och 924 TB data. För att hantera den enorma genomströmningen av data är varje chassi utrustat med fyra stycken Intel Xeon-processorer med vardera 16 kärnor och 40 MB SmartCache.
– Det är ju inte datamängderna i sig som är intressanta, det är vad man kan göra med dem som betyder något. Och de flesta av de teknologier som driver på den digitala transformationen idag – från AI/ML och Big Data till IoT – utgår från insamling, lagring och bearbetning av stora datamängder. Och ju mer data som ska analyseras, desto större blir kraven på lagringslösningarna, säger Niclas Rudslätt.

Utmaning att hålla koll
Enligt analysföretaget Gartner är omkring 80 procent av all data idag så kallad ostrukturerad data – information som inte existerar som en del av en databas. Det kan vara dokument, video, bilder, mejl och sådant som loggar och systemevents för servrar och nätverk. En överväldigande majoritet av den information som skapas av kundtjänst, callcenter, medarbetarloggar och trafikinformation från hemsidor räknas också hit. Att hålla koll på dessa datamängder, att se till att de är tillgängliga och organiserade på ett sätt så att det går att extrahera värde ur dem är en utmaning för alla företag. Stora som små.
– En modern lagringslösning behöver vara skalbar, flexibel och inte alltför krävande att sköta – oavsett hur snabbt behoven växer eller hur snabbt de laster som används förändras. Den ska klara av att hantera det på ett ekonomiskt hållbart sätt och erbjuda företaget rätt möjligheter att extrahera de värden som finns i deras datakapital, säger Niclas Rudslätt.

Specialisterna
I början av hösten förvärvade Dell EMC företaget Data Frameworks som specialiserat sig på att organisera och hantera ostrukturerad data, samt styra upp arbetsflöden och produktionsprocesser.
– De är ett perfekt komplement för oss och en perfekt matchning för vår vision om att skapa en enhetlig och sammanhållen lösning för alla typer av ostrukturerad data – en samlad vy med fullständig och snabb sökbarhet och möjlighet att sömlöst flytta data mellan fil och objekt. De knyter ihop vår nuvarande portfölj, med bland annat marknadens ledande scale-out NAS Isilon och objektslagringen ECS, på ett utmärkt sätt, säger Niclas Rudslätt.

Läs om hur du maximerar värdet av din data