Med stöd av en modern plattform för dataanalys och en datadriven produktions- och kapacitetsstyrning har Hallands sjukhus genomfört stora verksamhetsförbättringar. Resultatet är högre vårdkvalitet i kombination med stora besparingar.

– Nu kan vi leverera högre vårdkvalitet än tidigare och till lägre kostnad. Det innebär att vi har ökat värdet för patienten, vilket är det yttersta syftet med den här satsningen, säger Jonny Eriksson, biträdande ekonomichef på Hallands sjukhus.

Hallands sjukhus består av sjukhusen i Kungsbacka, Halmstad och Varberg. Resan mot en datadriven produktions- och kapacitetsstyrning började för fem år sedan.
– Då hade vi stora ekonomiska underskott och problem med vårdplatser och stabsläge. Sjukhusets chefer trodde på olika ”sanningar”. Det var svårt att leda verksamheten när vi inte var överens om var vi befann oss eller vart vi var på väg.

Jonny Eriksson, biträdande ekonomichef på Hallands sjukhus.

Uppnått en fungerande kultur
Situationen ledde till att sjukhuschefen fattade beslut om att inrätta en fungerande produktions- och kapacitetsstyrning. Med stöd av en modern plattform för dataanalys infördes en struktur för datainsamling, analys, planering och uppföljning av verksamheten.
– I dag har vi också en fungerande kultur. Det finns bara en sanning som alla är överens om. Den baseras på de data som vi tar fram och de analyser vi gör, säger Jonny Eriksson.

Planerings- och uppföljningsprocessen gör det möjligt att optimera styrningen av vårdkapaciteten.
– Antalet vårdplatser anpassas till patientmängden med utgångspunkt från analyser av historiska behov. Det innebär bland annat att vi redan har räknat ut hur många sjuksköterskor vi behöver för 2018, säger Jonny Eriksson.

Reducerat antalet vårdplatser
Målet med hälso- och sjukvården är god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, men också att den ska vara kostnadseffektiv.
– Jämfört med tidigare sparar vi åtskilliga miljoner kronor per år. Till stor del beror det på att vi har kunnat reducera antalet vårdplatser utan att beläggningsgraden har ökat, säger Jonny Eriksson.

Hittills har Hallands sjukhus bara arbetat med produktions- och kapacitetsstyrning på slutenvårdssidan. Nu ska man även börja göra det inom öppenvården.

Läs mer om modern dataanalys