Bland alla problem som företag kan stöta på – särskilt små företag – är plötsliga toppar i bandbredden kanske inte det som prioriteras högs eftersom dagliga verksamhetsfrågor, marknadsföring och personalärenden tar den mesta tiden.

Men trots att IT-problem ofta förbises får deras inverkan på mindre företag inte underskattas. Med tanke på att nästan alla företag idag använder någon sorts teknik, kan problem med IT-infrastrukturen få stora konsekvenser för produktiviteten. Långsamma IT-funktioner på grund av toppar i nätverkstrafiken kan vara en starkt bidragande faktor till detta.

De flesta lösningar för IT-övervakning gör det enkelt för IT-teamen att identifiera plötsliga eller särskilt oroväckande toppar i nätverkstrafiken genom att presentera denna information med hjälp av grafiska gränssnitt. Men ibland räcker det inte att problemet uppmärksammas. Den stora utmaningen är att lösa mysteriet med vad som orsakar toppen i nätverkstrafiken till att börja med.

Självklart är alla nätverk olika. Paessler har dock i ett antal år arbetat tillsammans med sina kunder för att identifiera orsakerna till topparna, och har tack vare återkoppling från kunderna lyckats identifiera de fem vanligaste orsakerna:

  1. Schemalagda backuper inom LAN:et – Många produkter för backup kan schemaläggas för att köras på ett specificerat klockslag, och om de överlappar varandra kan de orsaka överbelastningar på vilken anslutning som helst.
  2. Verktyg för fjärrbackup – Många företag använder molnbaserade lösningar för backup. Att ladda upp stora backup-filer kan orsaka allvarliga belastningsproblem och göra internetuppkopplingen betydligt långsammare.
  3. Virusprogram eller mjukvaruuppdateringar som distribueras inom LAN:et.
  4. Problem med e-postserver – En icke-lokal e-postserver kan upprepade gånger försöka skicka ett 15 MB stort mejl var 5:e minut trots att mottagande server är inställd på att neka tillgång. Detta kan skapa problem med överbelastningar på IT-infrastrukturen.
  5. Skadlig programvara och hacker-attacker.

Även om denna lista täcker företagens vanligaste IT-problem, är de faktorer som bidrar till toppar i bandbredden inte begränsade till dessa. Andra orsaker kan vara stora nedladdningar av nätverkets användare, videokonferenser och hårdvarufel.

Även om listan ovan kan användas som referens är det i slutändan viktigt att IT-teamen avsätter tid för grundläggande felsökning av nätverket, vilket är det bästa och egentligen det enda sättet för administratörer att diagnostisera vad som orsakar topparna. Med hjälp av ett verktyg för IT-övervakning finns det ett antal inledande steg som företagen kan ta för att hitta roten till problemet.

Det första steget är att undersöka om det finns ett mönster för topparna. Uppstår de med ungefär samma intervaller? Inträffar de på arbetstid, vilket indikerar att det är en användare som orsakar topparna, eller på annan tid, vilket indikerar ett schemalagt problem? Om ett mönster kan identifieras är nästa steg att försöka hitta andra övervakningspunkter i systemet som överensstämmer med mönstret. Nyckeln är att jämföra mönstret med andra processer i nätverket. Till exempel kan en belastningstopp i en CPU i en av servrarna vara synkad med belastningen i bandbredden. En paketanalysator eller ett verktyg för flödesövervakning som analyserar trafiken kan också vara till hjälp. Detta kanske inte är lätt i moderna switchade nätverk men det är det bästa sättet för att hitta det datorsystem som orsakar topparna.

Självklart har företag många andra problem än IT-problem att handskas med, men långsamma nätverk har en inverkan på verksamheten som inte får underskattas. Att förstå möjliga orsaker till bandbreddstoppar och hur man diagnostiserar dem kan ge långsiktiga vinster.

Så övervakar du nätverkstrafiken bäst