Svenska bank- och försäkringsbolag är några av de mest välskötta i världen, men de löper stor risk att hamna på efterkälken när kundernas förväntningar förändras.

Efter finanskrisen 2007 har svenska bank- och försäkringsbolag haft stort fokus på att säkerställa interna processer och anpassning till en uppsjö av nya regler för att skydda kapital och kunder. Det har gjort dem till några av de mest välskötta i världen med bra, trygga och säkra produkter för alla. Men det har också inneburit att man hamnat på efterkälken när det gäller innovation, och nu är det dags för dessa bolag att ta nästa stora steg för att hänga med i en bransch som förändras allt snabbare.

Johannes Anderberg, affärsutvecklare inom bank och försäkring på Microsoft Sverige.

Fintech-sektorn växer snabbt
I dag förväntar sig kunderna i allt högre utsträckning snabbare service, skräddarsydda lösningar och tillgång till nya innovativa tjänster. Något de stora bankerna och försäkringsbolagen har utmaningar i att leverera på grund av en, förvisso robust, men ålderstigen och tungrodd teknisk infrastruktur. Samtidigt exploderar den så kallade fintech-sektorn med nya nischade finans- och försäkringstjänster.
– En första insikt de traditionella bolagen behöver är att det inte längre är konkurrenskraftigt att äga hela processen. För att kunna hålla den höga innovationstakt som krävs och leverera tjänster effektivt behöver de ett ekosystem med partners som de jobbar tätt ihop med, säger Johannes Anderberg, affärsutvecklare inom bank och försäkring på Microsoft Sverige.

Läs mer om hur etablerade aktörer kan klara utmaningen med mindre nischaktörer

Johannes menar att omställningen till molnet börjar långt innan själva flytten, där hela organisationen måste ställa om fokus till innovation och öka tempot väsentligt.
– I dag tar det mellan två och fyra år för en bank eller ett försäkringsbolag att få ut en ny produkt på marknaden, och de flesta gör tre till fyra stora tekniska releaser per år. Jämför det med utvecklingstakten på moderna mjukvaruföretag där större releaser sker var tredje vecka.

Just jämförelsen med mjukvaruföretagen är inte tagen ur luften, Johannes menar att banker och försäkringsbolag måste omfamna sättet dessa företag jobbar på.
– Tittar vi historiskt har svenska företag inom både försäkring och bank varit duktiga på att hantera data och var tidigt ute med att automatisera med hjälp av teknik. I grunden skulle jag hävda att både banker och försäkringsbolag är it-bolag som är reglerade, så steget mot att tänka som mjukvarubolag är inte så avlägset som det kanske låter.

Från produkten till kunden i centrum
Men flytten till molnet, mot innovation och högre tempo kräver också en till stora delar ny syn på kunden. Den inkrementella förändring som bank- och försäkringsbranschen gjort, i många fall sedan 60- och 70-talet, har byggt på att produkten är i centrum.

Det som händer nu, inom i stort sett alla branscher, är att kunden hamnar i centrum och produkten eller tjänsten helt anpassas efter individens behov.
– Det leder till en modularisering där kunden får mycket mer makt och kan välja utifrån sina personliga preferenser. Bank och försäkring kommer också att gå mot det här hållet där kunderna väljer just den mix av tjänster som passar dem bäst ur en plattform med många olika aktörer.

Den största anledningen till att marknaden kommer att utvecklas åt det här hållet är det nya betaltjänstdirektivet PSD2 som kortfattat innebär att bankerna inte längre har monopol på sina kunders kontoinformation och betaltjänster. Det nya EU-direktivet öppnar dörrarna för alla företag som vill använda sig av bankernas information.
– Det här kommer ställa affärsmodeller på ända inom banksektorn. Mängder med gränssnitt, eller API:er, kommer att öppnas upp som nya aktörer kan bygga tjänster på. Samma sak ser jag hända inom försäkring, säger Johannes Anderberg.

Saker kommer att börja hända när räntan stiger
Så länge räntan är så pass låg finns inte några incitament för kunderna att börja se sig omkring efter alternativ. Men Johannes Anderberg tror att det är en björn som sover.
– I takt med att räntan ökar kommer vi få se ett större intresse från kundsidan. Då gäller det att ha enkla tjänster som kunderna kan kliva på, eller av, och det finns en mängd uppstickare på marknaden som bara väntar på sin chans.

De bolag som då inte hängt med i utvecklingen och har moderna, snabba och kundcentrerade lösningar på plats riskerar att snabbt bli omsprungna.
– Jag tror vi står inför ett historiskt skifte inom de här branscherna. För konsumenterna är det mycket positivt, men för de företag som är för tröga kan det vara början till slutet. De finns väldigt stora möjligheter att utveckla innovativa produkter och tjänster inom det här området, men nu gäller det att hänga med och inse att det inte är något som kan göras helt på egen hand, avslutar Johannes Anderberg.

Läs mer om det digitala maktskiftet inom bank och finansbranschen