Ingen leverantör sitter ensam på alla svar som krävs för att lösa de mångfacetterade utmaningar kunderna står inför kopplad till den digitala transformationen. Därför måste leverantörernas plattformar passa ihop med varandra. Alla gynnas av samarbete.

Digital transformation har länge varit en viktig prioritering för de flesta företag och organisationer. Det stod överst på dagordningen både under 00-talet och 2010-talet, och det finns just nu ingenting som tyder på att det inte kommer att fortsätta vara en av de främsta prioriteringarna även under 2020-talet.

Faktum är att ingen av drivkrafterna bakom den digitala transformationen har försvunnit eller förändrats, och inte heller är transformationen ”klar”. Det är en ständigt pågående process, som dessutom förväntas ta fart och växa sig allt starkare framöver.

I dag finns inget universalverktyg som löser ett företags alla problem. Mångfacetterade utmaningar kräver mångfacetterade lösningar.

När det gäller EMEA-regionen är det de nordiska företagen som har legat i framkant med sina digitala strategier, medan konkurrenterna i Storbritannien och Tyskland har kämpat för att komma ikapp. Allt fler organisationer söker nu satsningar som snabbt ger resultat för att förbättra användarupplevelsen och validera sina strategier för digital transformation.

Leverantörer, partners, integratörer och konsulter står beredda att underlätta den här processen. De jobbar hårt för att utveckla nya tjänster, anpassa sina befintliga lösningar och hitta nya sätt att hjälpa sina kunder på bästa möjliga sätt.

Men det finns en intressant och viktig utveckling som kanske inte är helt uppenbar men som kommer att få stor betydelse inom teknikindustrin framöver.

Lyssna på webinaret ”Keeping up with the pace of Digital Business Transformation” här

Själv är inte längre bäste dräng

Konkurrensen inom teknikområdet är stenhård. Ingen vågar visa sig svag på en marknad där många jättar har tornat upp sig och stupat flera gånger om till följd av den obönhörliga innovationscykel som driver hela branschen.

”Den största trenden 2020 kommer vara att erkänna att partnerskap behövs och att alla gynnas av samarbete”, skriver Michael Maas, VP Sales EMEA North, ServiceNow.

I dag finns inget universalverktyg som löser ett företags alla problem. Mångfacetterade utmaningar kräver mångfacetterade lösningar. Och i takt med att företagen utvecklar sina tekniska miljöer ökar även komplexiteten.

Nästa era inom företagsteknik, driven av principerna om och kraven på digital transformation, kommer att bygga på ekosystem, nätverk och samarbete.

Dagens tekniska lösningar strävar efter att förenkla (vilket de också gör), men samtidigt gör de IT-chefens tillvaro mer komplex. Now Platform är trots allt ingen ”produkt” i traditionell betydelse. I stället är den, som namnet antyder, just en plattform, precis som många andra av vår tids tjänster.

Plattformar är kraftfulla, men den kraften kan bara utvinnas med utvecklare som kan bygga värdeskapande applikationer i ett större ekosystem som användarna kan integrera med och ansluta till.

Den tiden är förbi då man kunde köpa en liten del här och en annan del där och själv sätta ihop dem till en användbar lösning.

Det här nya tillvägagångssättet innebär enorma fördelar, men det har även skapat en ny tillvaro där IT-avdelningarna inte längre kan behandla specifikationer, upphandlingar och implementering som helt interna projekt. Den tiden är förbi då man kunde köpa en liten del här och en annan del där och själv sätta ihop dem till en användbar lösning.

Alla gynnas av samarbete

Lärdomen här blir att en ensam plattform inte räcker – företagen behöver få hjälp av ett nätverk av teknikpartners som kan samarbeta för att åtgärda de mångfacetterade utmaningar de står inför.

Om vi – teknikleverantörer, integratörer, konsulter – faktiskt ska lyckas lösa våra kunders problem, måste vi inse att inte en enda av oss ensam sitter på alla svaren. Vi bidrar alla med olika pusselbitar, och våra plattformar måste passa ihop med varandra.

Den största trenden för 2020 och framåt, kommer att bli att inse och erkänna detta: att partnerskap och samarbete behövs och att det kommer att innebära fördelar för oss alla, oavsett om vi är leverantörer, systemintegratörer, konsulter eller analytiker.

Alla gynnas av samarbete.

Av Michael Maas, VP Sales EMEA North, ServiceNow

I webinaret ”Keeping up with the pace of Digital Business Transformation” diskuterar och delar Anders Elbak, Research Director vid IDC och Chris Pope, VP Innovation på ServiceNow med sig av sina insikter om digital transformation i de nordiska länderna.