Dustin 2021 CIO

Digitaliseringens höga tempo innebär att du som CIO aldrig blir färdig med ditt jobb. Ju tidigare du omfamnar detta faktum, desto snabbare kommer du lära dig älska det.

Vad skulle du svara om din chef eller en frustrerad kollega knackade på din dörr för att fråga om inte digitaliseringen är klar snart?

För något decennium sedan hade detta inte framstått som fullt lika barockt som idag. Medan vi fortfarande var på väg in i informationsåldern – rentav innan vi börjat kalla den så – var det lätt att föreställa sig digitaliseringen som ett projekt med en tydlig början och slut.

Vad vi – de flesta av oss, åtminstone – insett sedan dess är att tekniken inte plötsligt stannade upp och slutade utvecklas efter att den första vågen av digitalisering svept över oss. Och nu när tåget bara går snabbare och snabbare gäller det att själv få upp tempot om man inte vill bli lämnad bakom. Det här gäller många yrkesroller, men är förstås särskilt relevant för alla som jobbar inom IT – ett fält där den enda konstanten är att ingenting är konstant.

Den mest avgörande färdigheten inom IT

I en rapport från Harvard Business Review riktar författaren, forskaren och MIT-föreläsaren George Westerman följande budskap till dagens CIO:s:

– Den mest avgörande färdigheten inom IT under det kommande decenniet är förmågan att konstant lära sig och anpassa sig. Tekniska människor kommer att behöva hålla tempot med verktyg och teknologier i ständig förändring. Men alla kommer behöva anpassa sig till förändringar i sitt arbete samt, på längre sikt, behöva lära sig nya förmågor och skifta till nya roller under sina karriärer.

George Westerman får medhåll av Carl Franke, CIO/Head of IT på Volkswagen Financial Services, som levererar finansieringslösningar och tilläggstjänster till alla bilmärken inom Volkswagen Group.

– Hög förändringstakt är det nya normaltillståndet, och den som inte omfamnar det och väljer att gilla det tror jag kommer att få det tufft i dagens arbetsliv oavsett roll.

Själv skulle han dock inte vilja ha det på något annat sätt.

– Det är förändringstakten och bredden i rollen som gör den spännande och utvecklande. Jag är inte säker på att jag skulle trivas i en roll där känslan av att räcka till var för stark.

Nyfikenhet istället för blindhet

Att hela tiden ligga i fas med den senaste digitala utvecklingen är förstås en svettig uppgift. Men i grund och botten handlar det om att sätta flexibilitet, nyfikenhet och anpassningsförmåga i första rummet – så att man, snarare än att stirra sig blind på specifika tekniska lösningar som kanske är utdaterade imorgon, står redo att möta vad framtiden än för med sig. Det är denna sorts flexibilitet som gjort det möjligt för Facebook – ursprungligen bara en plattform där studenter kunde chatta med sina klasskompisar – att

bli världens största mediaföretag, och förvandlat sökmotorn Google till den ohotade kungen av reklam.

”Hållbarhet är en hörnsten vår affärsstrategi”

För Carl Frankes del hägrar en innovation som kan innebära ett paradigmskifte för hela bilbranschen: begreppet ”car as a service”.

– Jag hoppas få vara med och utveckla vårt erbjudande för en situation där man som privatperson ser det som helt naturligt att man inte längre äger sin bil, utan där allt bilnyttjande sker via fullt utvecklade tjänster – ett hållbart, effektivt och framtidssäkrat bilnyttjande.

I Volkswagen Financial Services ögon går detta hand i hand med ett av deras främsta ledord.

– Hållbarhet är en av fyra hörnstenar vår affärsstrategi, och vi har en stark ambition att utveckla ett hållbart erbjudande till våra kunder.

Men att prata om hur mycket man värdesätter innovation är en annan sak än att omsätta det i praktiken. På den här fronten önskar Carl Franke att det vore mindre snack och mer verkstad.

– Digitalisering för att skapa affärsnytta kräver innovation, och innovation kräver både investeringsvilja och modet att prova nya saker. Här upplever jag att de flesta företag kan utvecklas rejält. De allra flesta pratar om att det är där man vill vara, men har sedan svårt att bryta invanda mönster.

Om George Westerman har rätt i att vi står inför ett decennium av ännu högre förändringstakt kan det här bli en fråga om liv och död. CIO:s som vill fortsätta hålla jämna steg med digitaliseringen och den hållbara framtiden gör bäst i att anpassa sig illa kvickt – för tåget har redan börjat lämna stationen.