Dustin_Expo _2021

Pandemin har fått oss att bli bättre på att samarbeta digitalt, och allt pekar på att vi inte kommer att återgå till hur vi jobbade förr. Det hybrida arbetssättet erbjuder det bästa från båda världarna – för organisationer som klarar av anpassningen. Detta är temat för det kostnadsfria Dustin Expo Connected 2021.

Pandemin accelererade digitaliseringen och utvecklade vår förmåga att lära oss att samarbeta, träffas och kommunicera på distans i en betydligt högre utsträckning än någon hade kunnat förutse för bara något år sedan. Men nu pekar allt mer på att ett digitalt arbetssätt inte enbart är en temporär lösning, utan en allt mer positiv upplevelse som erbjuder helt nya möjligheter för såväl anställda som organisationer.

Martin Lindecrantz, EVP HR på Dustin.

– Vi kommer att interagera digitalt i mycket högre utsträckning efter pandemin än innan, säger Martin Lindecrantz, EVP HR på Dustin. Vårt koncept ”Digital First” kommer leva kvar och utvecklas. Under det senaste året har vi fått belägg för att det är ett arbetssätt som passar många organisationer, speciellt sådana som likt Dustin är utspridda geografiskt och där teamen kan bestå av personer i olika länder. 

Idag har företaget team som arbetar helt digitalt, medan andra föredrar att mötas fysiskt i den mån det är möjligt och lämpligt med hänsyn till pågående restriktioner. De digitala verktygen har på kort tid utvecklats såpass att man inte upplever dem som ett hinder – i vart fall inte något som avgör hur man väljer att arbeta.

– Vi är ju fortfarande sociala varelser och ibland är 3D helt enkelt bättre än 2D, konstaterar Alexandra Fürst, COO Nordic på Dustin. Kontoret blir ett ”kulturhus” dit man kan gå för att träffas fysiskt och tanka energi och inspiration, och det hybrida arbetssättet passar många. Rätt utnyttjat kan det vara ett verktyg för att attrahera och behålla personal, men det kräver att man kan fatta informerade beslut och att man har metoder för att utvärdera vad som fungerar – olika organisationer har olika förutsättningar.

Nya krav på ledarskapet

En utmaning i den hybrida arbetsmiljön är ledarskapet, där både förutsättningar och behov förändrats kraftigt.

– Ledarna behöver andra verktyg nu när det inte längre är självklart att man träffar folk vid kaffemaskinen, säger Alexandra Fürst. Det är ännu viktigare att som ledare underlätta och skapa förutsättningar för kreativitet och nytänk i en digital kontext. På Dustin har vi också uppmuntrat till självledarskap, hur man blir sitt bästa jag i en hybrid kontext.

Alexandra Fürst, COO Nordic på Dustin.

– Det är ett område där vi kommer att fortsätta att lära, säger Martin Lindecrantz. Kanske behöver man våga testa nytt ledarskap, eller till och med nya typer av ledare. I det hybrida arbetslivet behövs ju delvis andra kvaliteter, chefer som är mer i framkant digitalt jämfört med hur chefer kanske varit historiskt. Det är ett superintressant ämne.

Ett mer digitalt arbetssätt ställer förstås också krav på tekniken, men enligt Martin Lindecrantz är det inte där utmaningen ligger idag.

– Det är klart att den tekniska biten tar lite tid och energi att få på plats, men den är relativt enkel att lösa, säger han. Den mänskliga processen är mer invecklad. Chefen ska göra teamet bra, och medlemmarna ska fungera ihop. Att göra det digitalt är nytt och det gäller att testa sig fram.

– En förutsättning är att man inte är rädd för det nya, säger Alexandra Fürst. Det behövs nyfikenhet, mod och utrymme att testa sig fram, göra misstag och lära sig av dem. Det låter enkelt, men krävs en del av alla oss individer att omfamna det, och också såklart engagemang i företagen.

Hybrid modell är framtiden

Rätt implementerat kan det hybrida arbetssättet erbjuda det bästa från två världar, men resan kommer knappast att vara spikrak. Men det är inte heller önskvärt, om man får tro Dustin.

– Människor är individer och vi tror inte på one size fits all, konstaterar Alexandra Fürst. Däremot tror vi på att skapa engagemang, ge tillit och att låta människor arbeta där de arbetar som bäst. Det hybrida arbetssättet gör att alla kommer till sin rätt och att hierarkier och fördomar lättare tas bort.

– Det ska bli spännande att se hur konceptet utvecklar sig framöver, säger Martin Lindecrantz. Det finns ju fler alternativ än kontor och hemmakontor, som coworking spaces och olika nätverk som växer fram. Som arbetsgivare måste vi vara öppna för potentialen i nya arbetsformer. Lösningen får aldrig vara att tvinga in människor i en mall.

Hybrid Work Life är temat för Dustin Expo Connected 2021, ett digitalt evenemang med den perfekta blandningen av keynote speakers, breakout sessions och en digital utställning. I den virtuella plattformen kan deltagare från hela Norden och Nederländerna inspireras av och diskutera allt från hybrid work life till säkerhet och infrastruktur, innovation och cirkularitet.

Exempel på talare på Dustin Expo Connected 2021:

  • Anna Bennich, psykolog och författare Anna Bennich som delar med sig av konkreta tips på hur man kan motverka digital trötthet i en hybrid värld. 
  • Ledarskapsrådgivaren Svante Randlert pratar om digitalt ledarskap och hur man bibehåller företagskulturen i en hybrid arbetsmodell. 
  • Alexander Westerdahl, HR-chef på Spotify, berättar om Spotifys ”jobba där du vill”-koncept. 
  • Henrik Byström som är affärsområdeschef för Microsoft365 och Det nya arbetslivet delar med sig av Microsofts syn på Hybrid Worklife. 
  • Nina Bozic, Senior researcher in Innovation Management and the Future of Work på RISE, pratar om hur man bygger framtidens organisation med digital teknologi och ett innovativt tankesätt. 
  • Christian Brandt Heinel, Technical Manager for Cisco Cyber Security in Northern Europe, berättar om hur man gör den moderna arbetsplatsen tillförlitlig, motståndskraftig och säker.

I det digitala utställningsområdet kan deltagarna interagera med över 25 utställare samt nätverka med experter och IT-branschledare. Bland utställarna märks HP, HPE, Cisco, Lenovo, Dell, Logitech och många fler.

Expo Connected riktar sig till alla som har ett intresse av eller arbetar med IT och HR.