Med tanke på de senaste årens skräckrubriker kring dataintrång, hackade tjänster och känsliga data på vift, är det inte särskilt förvånande att många organisationer oroar sig för om de ska våga ta steget upp i molnet. Det finns självfallet risker med molntjänster, men de är avsevärt mindre jämfört med om du väljer att lagra, hantera och (försöka) skydda dina data på egen hand. Här är bara några av anledningarna till varför dina data är säkrast i molnet.

Rätt resurser – både tekniska och mänskliga

De allra flesta företag har varken ekonomi, tid eller resurser att både underhålla ett lokalt datacenter och hålla önskvärd säkerhetsnivå. Professionella molnleverantörer har kompetent personal och använder den senaste tekniken för att både skydda data och ge maximal prestanda – och de uppgraderar kontinuerligt hela sin maskinpark

Säkerhetskopiering och katastrofåterställning.

Företag säkerhetskopierar oftast data för sällan – vilket inte är idealt för katastrofåterställning i händelse av en incident. En molnleverantör ser till att säkerhetskopiera dina data kontinuerligt under hela dagen, samtidigt som säkerhetskopiorna lagras på flera från varandra avskilda platser

Minimering av dina interna säkerhetsbrister

Vid väldigt många incidenter är det användaren som misslyckas med att hantera verktyg och kontroller på ett korrekt sätt för att skydda sin organisations data. Genom att låta din molnleverantör hantera en stor del av säkerheten, minskar du avsevärt denna risk.

Patchning och automatiska uppdateringar

När en organisation själva hanterar allt som följer med modern IT-drift, kan det vara en ren mardröm för IT-personalen att implementera patchar och uppdateringar i tid. Därför är det ett klokt (och ekonomiskt) val att låta din molnleverantör patcha och uppdatera allting automatiskt, så att din personal kan fokusera på annat.

Fysisk separation

Eftersom lokala datacenter finns inom eller nära kontoret, är ett sådant nätverk i farozonen för fysisk åtkomst av externa angripare – och insiderhot i din egen organisation. Med data i molnet blir båda dessa typer av intrång på alla sätt mycket mindre sannolika. Dessutom skyddar molnleverantörer sina datacenter med en rigid fysisk säkerhet och strikt åtkomsthantering.

Står pall för det extraordinära

Att enbart lagra dina data på en närliggande fysisk plats kan ställa till det i händelse av naturkatastrofer som orkaner, tornados, bränder eller stora strömavbrott. Molnleverantörers datacenter har helt annan teknik och infrastruktur för till exempel strömförsörjning och reservström. Därför kan de garantera en mycket hög tillgänglighet – oavsett vad som sker.

Frågan du bör ställa dig är om din egen IT-avdelning verkligen kan erbjuda allt ovanstående, eller ens lite av det? Om svaret blir nej, bör du betänka vad nedtid kostar din organisation i intäkter och produktivitet.

Läs mer om olika typer av moln här