Alla företag vill ha nöjda kunder och öka sin omsättning. Vissa lyckas fantastiskt bra och vissa misslyckas kapitalt. Det finns naturligtvis många faktorer som påverkar, men helt grundläggande är att ha så mycket kunskap det går om kunderna, både befintliga och potentiella.

De företag som lyckas är oftast de som sätter kunden i centrum och det är här Customer Relationship Management, CRM, kommer in.
– Jag skulle beskriva CRM som en filosofi, det handlar om hela din kundresa. Kärnan är att hantera relationen med kunden både i dåtid, nutid och framtid. Genomförs det på rätt sätt leder det till ökad försäljning och att hela verksamheten utvecklas, säger Maria Gure, marknadschef på SuperOffice.

Maria Gure, marknadschef på SuperOffice

I teorin går det att jobba med CRM utan något speciellt verktyg. Papper, penna och Excel är många säljares bästa vänner, men i en värld som digitaliseras i ett accelererande tempo framstår de gamla favoriterna snart som flintyxor i en värld med lasersvärd.
– Ett modernt CRM-system sparar mycket tid och ger affärskritisk information som du helt missar med gamla verktyg. Ett exempel kan beskrivas med Paretoprincipen, där 20 procent av kunderna står för 80 procent av omsättningen. Med analyser i ett CRM får du fullständig koll på vilka de 20 procenten är och hjälp att bearbeta dem på ett effektivt sätt, säger Maria Gure.

Ett CRM-system kan hjälpa dig att hitta, vinna och utveckla kunder. Så även om det i första hand är säljarens verktyg nummer ett, är ett modernt CRM-system kärnan i hela din verksamhet.
– Det ger väldigt stora fördelar att jobba tajt mellan marknad, sälj och kundservice. Med en modern CRM-lösning får du stöd för det och en 360-vy över varje kund. Inför ett kundmöte kan säljaren exempelvis gå in och se om det ligger några kundserviceärenden, om kunden är nöjd eller missnöjd över något och vilka marknadsaktiviteter kunden nåtts av den senaste tiden. Den typen av information är naturligtvis guld för säljaren, ger ett proffsigt intryck och hjälper er hitta fler affärer, säger Maria Gure.

Att öka omsättningen och få nöjdare kunder är både ett mål och en utmaning för alla företag. Har du rätt redskap i verktygslådan för att nå det?

Expertens tre bästa CRM-tips

  • Identifiera dina viktigaste kunder. Ett CRM-system underlättar den här typen av analyser.
  • Kommunicera personligt. Du vill inte få information om saker som är helt irrelevant, inte dina kunder heller. CRM-systemet kan hjälpa dig pricka rätt.
  • Skapa en kundupplevelsestrategi. Vilka kunder ska du hantera och hur? Med den här strategin på plats kommer du att lägga tid på rätt saker.

 

Här hittar du fler tips och guider om CRM