Vågar du förlita dig på traditionella vpn-tunnlar för åtkomst av företagets molntjänster? Även avancerade vpn-lösningar har ofta minst en svaghet – risken för avbrott. Medicinen heter cloud-vpn.

Ingenting händer. Hur han än klickar på länken dyker inte mappen upp på skrivbordet som den alltid annars hade gjort. Sedan företaget lagt över det mesta av sin it i en molntjänst, för säkerhets skull från en av de största leverantörerna, hade tillgången till data och system varit hundraprocentig.

Men idag funkar det bara inte. Pulsen stiger och snart kommer kunden till mötet där de ska stänga dealen. Men då behöver han komma åt projektmappen.

Många glömmer det viktigaste med molnet
Det ruggiga scenariot är förvisso påhittat men skulle kunna vara en verklig situation. När allt fler företag lägger sin it i molnet glömmer de ofta en aspekt: anslutningen till tjänsten.
– Det vanligaste är att man använder det publika internet för att komma åt sina molntjänster. Det fungerar ju oftast, men det finns faktiskt ingen garanti för det, säger Tobias Bengtsson på operatören Bredband2.

För att trafiken skall förbli privat och inte kunna avlyssnas används normalt en vpn-lösning. Här finns det flera alternativ som ofta marknadsförs just med säkerhet som främsta argument. Men så länge den underliggande bäraren utgörs av det publika internet kvarstår frågetecknet om tillgänglighet.

Garanterad åtkomst och kontrollerad prestanda
Det finns ett sätt att komma till rätta med problemet. Det är ytterligare en variant av en vpn-lösning, men en lösning som inte använder det öppna internet. Tobias Bengtsson kallar det cloud-vpn. Det innebär att trafiken går direkt från operatören via dedikerade vägar vidare till molntjänsterna, hos din driftpartner eller hos de stora som AWS eller Google.
– Det blir som att ha en egen lina, utan att behöva betala hela kostnaden för en sådan, förklarar Tobias Bengtsson.

Lösningen ger inte bara garanterad åtkomst utan också en förutsägbar och kontrollerad prestanda i kommunikationen.

Bäst lösning efter ert användarmönster
Cloud-vpn är ännu inte en särskilt vanlig lösning, men den bygger på beprövad teknik och är därmed såväl pålitlig som enkel att få tillgång till.

Däremot varierar priserna och upplägget tämligen kraftigt mellan olika parter, varnar Tobias Bengtsson. Hans råd är att ta hjälp att förstå hur ditt användarmönster kommer att påverka prisbilden. Detta eftersom prisnivåerna och debiteringsmodeller hela tiden justeras. Exempelvis kan samma trafikmönster mot olika driftpartners/molnleverantörer ge väldigt stora skillnader i kostnad.

Vilka andra fällor ser du?
– Många erbjuder olika mjukvarubaserade vpn-tjänster vilket ger en flexibilitet med möjlighet till snabb anpassning. Men så länge trafiken går på det öppna internet behöver du vara medveten om de svagheter det innebär, och som inte går att bygga bort med mjukvara.

Tobias Bengtsson påpekar att det inte är självklart för alla företag att alltid välja cloud-vpn, eftersom kostnaden är högre jämfört med en enklare lösning. Men när fullständigt kontroll över tillgången till data och system krävs torde valet vara enkelt.

Läs mer om Cloud-vpn