Digitalisering måste drivas av alla i en verksamhet. Men det krävs att någon tänder gnistan och det är en av CIO:ns viktigaste uppgifter, säger Daniel Eriksson, CIO på forskningstunga biotechbolaget Medivir i podden Reimagine Technology.

I poddavsnittet berättar Daniel Eriksson om utmaningen att driva digitalisering i en miljö som präglas av världsledande forskning i högt tempo och hårda regleringar kring säkerhet. IT:s främsta roll hos Medivir är ytterst att hjälpa forskarna nå resultat snabbare. Genom att lägga ut all bas-it har de skapat ett skarpare fokus på just detta.
– Vår it ska vara en spjutspets inom forskning. Inledningsvis skapar vi system som samlar data från alla inblandade skrån – som kemi, biologi, fysik och farmakologi – för att minska tiden som våra forskare ägnar åt att leta efter exempelvis samband och relationer.

Redo för det oväntade
AI och machine learning är två nyckelteknologier i utvecklingen. Samtidigt understryker Daniel Eriksson vikten av att inte låsa detaljer i digitaliseringsstrategin för hårt.
– Vi behöver vara agila för att snabbt kunna anpassa it efter förändringar som vi inte kan förutse idag, säger Daniel Eriksson.

Lyssna på hela podcast-avsnittet här