På Advokatfirman Vinge har juristerna haft enormt mycket att göra i och med GDPR. I podcast-serien Reimagine Technology berättar CIO Ann-Marie Ovin att det internt har känts tryggt med den nya förordningen, som hon tror kan ha positiva effekter för digitalisering. 

– Vi har ju levt med och följt PUL och är vana vid att förhålla oss till den typen av frågor. Men generellt tror jag att GDPR gynnar den digitala utvecklingen eftersom man måste jobba i tvärfunktionella team. Det skapar en medvetenhet kring it i hela organisationen, säger Ann-Marie Ovin.

I podcasten samtalar Roland-Philippe Kretzschmar, Sofigate, Ann-Marie Ovin, Vinge, och Björn Olofsson, Sofigate bland annat om GDPR-lagen och digitalisering i advokatbranschen.

Många företag pustar nu ut efter ett stort utvecklingsarbete med GDPR, och Ann-Marie tror att det finns en risk att det blev storstädning nu och så slappnar man av. Men så plötsligt är det någon som får ett vitesbelopp på sig och så vaknar alla igen. Det gäller att ha processer och rutiner i vardagen så att man inte hamnar där, och man kanske även behöver ta in hjälp för att se över hur man arbetar löpande med frågan.

När juridiken digitaliseras
I podcasten diskuteras även hur digitaliseringen påverkar advokatbranschen. Bland annat pekar Ann-Marie Ovin på den amerikanska app som har använts för att överklaga 400 000 parkeringsböter under två år.
– Det har ju fungerat väldigt bra. Men i många juridiska frågor finns etiska och moraliska aspekter som vi behöver ta hänsyn till när vi gör de här förflyttningarna, säger Ann-Marie Ovin.

Lyssna på hela podcast-avsnittet här