”GDPR gynnar den digitala utvecklingen”

På Advokatfirman Vinge har juristerna haft enormt mycket att göra i och med GDPR. I podcast-serien Reimagine Technology berättar CIO Ann-Marie Ovin att det internt har känts tryggt med den nya förordningen, som hon...

Utspridd data ökar utmaningen med GDPR

Utvecklingen mot allt mer spridda datakällor kräver nya sätt att hantera information. Dels för att mota trenden med filterbubblor och alternativa fakta men även för att efterleva regler som EU:s dataskyddsförordning GDPR. Den växande mängd...

Därför ska du besöka Nordens största it-mässa

Den 22–24 mars är det dags för årets upplaga av Dustin Expo, Nordens största it-mässa. Här får du en unik chans att se och testa alla de senaste teknikprodukterna och lära dig om tjänster...

3 steg för att GDPR blir en konkurrensfördel

Genom rätt åtgärder kan företag inte bara säkerställa efterlevnad av GDPR, de kan också använda förordningen för att skapa konkurrensfördelar. Företagen måste ta ett helhetsgrepp om sin information för att kunna anpassa sig till den...

Så klarar du kraven i GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR ställer nya krav på företagen, men det finns sätt att klara av anpassningen smidigt.
Software AG - GDPR

Därför handlar GDPR inte främst om teknik

Kundernas förväntningar på bättre anpassade erbjudanden växer. Samtidigt ökar individens krav på integritetsskydd. Därför borde GDPR-övergången handla om mycket mer än att bara leva upp till nya lagar.

GDPR ställer nya krav på dataskyddet

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, ersätter PUL i maj 2018 och innebär hårdare krav på hanteringen av personuppgifter.
gdpr

Så här kan företag anpassa sig till EUs nya dataskyddslag

Nästa år träder EUs nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. För att företag och organisationer ska kunna följa den behöver de byta ut sina traditionella datorhanteringsverktyg mot en modern EMM-lösning.

GDPR är en möjlighet – inte ett hot

Stressen ökar inför sjösättandet av GDPR. Lovisa Bonnevier, CISO på SecureLink menar att detta snarare är ett tillfälle att se över hela sin IT-säkerhet och komma ut ur detta som en vinnare.

Missa inte!