Hem GDPR

GDPR

Chief Data Officers måste säkerställa rätt blandning av förtroende och styrning

Oron för datasekretess försvinner inte – vilket är bra. I många företag har debatten om datasekretess pågått länge om vem som äger vilken data – särskilt vad gäller kunder eller partner –...

GDPR-efterlevnad ger datafördelar för energibolaget Jämtkraft

På Jämtkraft omvandlades oron inför GDPR till lättnad tack vare flexibel och användbar datahantering. En stark drivkraft vid implementeringen av den nya lösningen för datahantering har varit att hitta nya sätt att använda de data...

Så ökar orkestrering säkerheten i molnet

Medicinen mot komplexitet på molnplattformar heter orkestrering. Det ger inte bara lägre kostnader, utan även bättre IT-säkerhet. Det är en självklarhet att använda molntjänster i dag. Men förutom alla fördelar som fås...

Så gynnas både företaget och medarbetarna av en digital HR-avdelning

Från ett läge där cheferna inte kom åt personaluppgifter alls är nu medarbetarens hela livscykel samlad i ett och samma system. För friskolekoncernen Lärande i Sverige har SuccessFactors system HR Master inneburit betydligt fler...

”GDPR gynnar den digitala utvecklingen”

På Advokatfirman Vinge har juristerna haft enormt mycket att göra i och med GDPR. I podcast-serien Reimagine Technology berättar CIO Ann-Marie Ovin att det internt har känts tryggt med den nya förordningen, som hon...

Utspridd data ökar utmaningen med GDPR

Utvecklingen mot allt mer spridda datakällor kräver nya sätt att hantera information. Dels för att mota trenden med filterbubblor och alternativa fakta men även för att efterleva regler som EU:s dataskyddsförordning GDPR. Den växande mängd...

Därför ska du besöka Nordens största it-mässa

Den 22–24 mars är det dags för årets upplaga av Dustin Expo, Nordens största it-mässa. Här får du en unik chans att se och testa alla de senaste teknikprodukterna och lära dig om tjänster...

3 steg för att GDPR blir en konkurrensfördel

Genom rätt åtgärder kan företag inte bara säkerställa efterlevnad av GDPR, de kan också använda förordningen för att skapa konkurrensfördelar. Företagen måste ta ett helhetsgrepp om sin information för att kunna anpassa sig till den...

Så klarar du kraven i GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR ställer nya krav på företagen, men det finns sätt att klara av anpassningen smidigt.
Software AG - GDPR

Därför handlar GDPR inte främst om teknik

Kundernas förväntningar på bättre anpassade erbjudanden växer. Samtidigt ökar individens krav på integritetsskydd. Därför borde GDPR-övergången handla om mycket mer än att bara leva upp till nya lagar.

Missa inte!