Digitalisering

Framtidens datacenter är hyperkonvergerat

I dagens digitala verklighet är det viktigare än någonsin för företag att kunna anpassa sig till ständigt förändrade krav och förutsättningar. En hyperkonvergerad infrastruktur kan ge såväl ekonomiska som användarmässiga fördelar – och förbereda...

Så genomför du en säker resa från ett datacenter till hybrida datacenter

Många organisationer har idag en ”cloud first”-strategi där molnet och hybrida datacenter är första hållplatsen på en lång resa. För förändringarna i din IT-miljö kommer att vara kontinuerliga, resan har inget slut. Det är...

Därför är närheten till molnens on-off ramps viktigt för din strategi

Allt fler verksamheter genomgår en digital transformation och flyttar över kritisk data till molnet. Då upptäcker de ofta att de behöver se över sin datacenterstrategi – det infrastrukturella fundament man bygger sin digitala framtid...

Tre steg som tar it-säkerhetsarbetet till nästa nivå

Det du inte känner till har aldrig hänt. Det här är ett dilemma för de allra flesta som jobbar med it-säkerhet. Att ha många säkerhetsprodukter från flera olika leverantörer gör inte arbetet att upptäcka incidenter lättare –...

England och Tyskland inte ikapp Norden i digitaliseringen

Ingen leverantör sitter ensam på alla svar som krävs för att lösa de mångfacetterade utmaningar kunderna står inför kopplad till den digitala transformationen. Därför måste leverantörernas plattformar passa ihop med varandra. Alla gynnas av...

Seniora finansexperter utbytte erfarenheter – ta del av deras insikter här

Kommer de fysiska bankkontoren att försvinna helt? Vad krävs för att skapa nya värden som gynnar både finansbranschen och kunderna? Det var två av frågorna som diskuterades på Microsoft Envision Forum: Reshaping the Financial...

Så förändrar AI och IoT framtidens tillverkningsindustri

Hur kan AI, IoT och automatisering göra tillverkningsindustrin effektivare och mer hållbar? Det diskuterades på Microsoft Envision Forum: Manufacturing. Den 3 mars samlades beslutsfattare och experter inom tillverkningsindustrin för att lära mer av framstående experter samt...

Bra överblick och automatisering är nyckeln till god it-säkerhet

Företagen lider av ett ökande antal larm kring IT-säkerhetsincidenter. Vägen ur larmträsket är förbättrad överblick och insyn. Det kräver en röd tråd i säkerhetsarbetet. Saknas den gör inte nya IT-säkerhetsprodukter optimal nytta. Så får ni...

Kämpa för det goda: bekämpa falsk data med kunskap om data

Nedgången för många traditionella mediaföretag – samtidigt som användningen av sociala medier ökar kraftigt – är både en verksamhetsfråga och en politisk fråga. Vi förväntar oss att de medier vi lyssnar på, läser och tittar på står...

Så förbättrar wifi6 företagets nätverk

För varje ny wifi-generation har den trådlösa uppkopplingen blivit allt snabbare. Med wifi6 kan dessutom oerhört många fler användare utnyttja nätverket samtidigt. Många företag har redan stor nytta av att använda tekniken. Kraven är stora på att nätverken...

Missa inte!