Hem Cloud Sida 4

Cloud

Hybrid IT och bra kommunikation – nyckeln till framgångsrik digital transformation

Idag är många företags it-miljöer en mix av molntjänster, egna lösningar och tredjepartsintegrationer. En säker kommunikation i dessa hybridmiljöer är ett krav för att företag ska kunna lyckas i sina affärer Som en följd av...

60 procent vet inte ens i vilket land deras data är lagrad. Vet du?

Företag måste hänga med i den accelererande digitala utvecklingen för att kunna vara konkurrenskraftiga och överleva på sin marknad. En avgörande förutsättning för att klara omställningen är att outsourca sitt datacenter till rätt partner. Det...

Därför kan många företag inte skydda sin data i molnet

Företag behöver i allt större utsträckning ha en multi-cloud-lösning för att vara konkurrenskraftiga. Men det finns utmaningar som hänger ihop med säkerheten, som man måste vara medveten om. Genom en multi-cloud-lösning kan företag sänka sina...

Så löser ni it-chefens huvudvärk i övergången till molnet

En av it-chefens största utmaningar är att driva på digital förändring och samtidigt utnyttja befintlig teknik. Men det finns lösningar. Många it-chefer styr sina organisationer mot molnbaserade tjänster, men det är inte alltid en enkel...

Dina data, ditt ansvar – tre säkerhetsfällor ni måste undvika vid flytt till molnet

Det finns stora fördelar för företag och organisationer med att flytta it-system till molnet. Men också några fallgropar som måste undvikas för att inte säkerheten ska äventyras. Fördelarna för företag med att använda molnet –...

Svenska bank- och försäkringsbolag riskerar bli omsprungna

Svenska bank- och försäkringsbolag är några av de mest välskötta i världen, men de löper stor risk att hamna på efterkälken när kundernas förväntningar förändras. Efter finanskrisen 2007 har svenska bank- och försäkringsbolag haft stort...

Positiva effekter när skolan digitaliseras

Digitaliseringens utmaningar är ofta större för kommuner än för andra organisationer eftersom deras verksamhet är mycket bred. I Solna stad har den hittills största satsningen gjorts inom skolan. – Vi har valt att fokusera på...

Så räddar mikrodatacenter lokalkontoret

En vanlig lagerhylla duger väldigt bra för kartonger, men inte i en datorhall. Städskrubben är undanskymd och oanvänd. Men den har inget intrångsskydd och duger inte som datorhall. En vattenkran duger inte som brandskydd. Eller...

Så säkrar cloud-vpn ert moln

Vågar du förlita dig på traditionella vpn-tunnlar för åtkomst av företagets molntjänster? Även avancerade vpn-lösningar har ofta minst en svaghet – risken för avbrott. Medicinen heter cloud-vpn. Ingenting händer. Hur han än klickar på länken...

Du står inför decenniets största it-beslut – lås inte in dig

För frågan är inte OM ni kommer att använda er av en hybrid molnlösning, utan vilken. – Det är omöjligt att förutse en organisations framtida behov, precis som det är omöjligt att se vilka framtida...

Missa inte!