Hem Cloud Sida 4

Cloud

Svenska bank- och försäkringsbolag riskerar bli omsprungna

Svenska bank- och försäkringsbolag är några av de mest välskötta i världen, men de löper stor risk att hamna på efterkälken när kundernas förväntningar förändras. Efter finanskrisen 2007 har svenska bank- och försäkringsbolag haft stort...

Positiva effekter när skolan digitaliseras

Digitaliseringens utmaningar är ofta större för kommuner än för andra organisationer eftersom deras verksamhet är mycket bred. I Solna stad har den hittills största satsningen gjorts inom skolan. – Vi har valt att fokusera på...

Så räddar mikrodatacenter lokalkontoret

En vanlig lagerhylla duger väldigt bra för kartonger, men inte i en datorhall. Städskrubben är undanskymd och oanvänd. Men den har inget intrångsskydd och duger inte som datorhall. En vattenkran duger inte som brandskydd. Eller...

Så säkrar cloud-vpn ert moln

Vågar du förlita dig på traditionella vpn-tunnlar för åtkomst av företagets molntjänster? Även avancerade vpn-lösningar har ofta minst en svaghet – risken för avbrott. Medicinen heter cloud-vpn. Ingenting händer. Hur han än klickar på länken...

Du står inför decenniets största it-beslut – lås inte in dig

För frågan är inte OM ni kommer att använda er av en hybrid molnlösning, utan vilken. – Det är omöjligt att förutse en organisations framtida behov, precis som det är omöjligt att se vilka framtida...

Väldigt stora skillnader på olika molnerbjudanden

Allt fler företag inser fördelarna med att lägga sin it-miljö i ett privat moln för att kunna skräddarsy lösningen utifrån företagets faktiska behov.

Lägg inte för mycket tid på att hantera flera molntjänster

Att hantera, implementera och administrera molntjänster är ofta administrativt tidsödande för både återförsäljare och slutkunder, men det finns sätt att undvika detta.

Så skapar du en molnplattform i din egen miljö

Ska du tumma på flexibilitet eller kontroll? Att flytta system från interna datacenter till molntjänster innebär ofta svåra avvägningar och kompromisser.

Många molnlösningar håller inte i framtiden – så väljer du rätt nu

För att vara konkurrenskraftig i en tid av snabb och oförutsägbar förändring krävs en stabil och långsiktig plattform att utgå ifrån.

Gratis molntjänster är inte så säkra som de påstår

Om informationssäkerheten äventyras medför det allvarliga risker för verksamheten i stort, menar Fredrik Sjöstedt, Chief innovation officer på Elits Group.

Missa inte!