Hem Cloud Sida 2

Cloud

Red Hat hade event i Stockholm – det här hände

Vad är en hybrid molnlösning? Vad betyder multi cloud? Hur passar containers in? Detta är ämnen som diskuterades på Open Hybrid Cloud Connection i Stockholm. Missade du...

Bra överblick och automatisering är nyckeln till god it-säkerhet

Företagen lider av ett ökande antal larm kring IT-säkerhetsincidenter. Vägen ur larmträsket är förbättrad överblick och insyn. Det kräver en röd tråd i säkerhetsarbetet. Saknas den gör inte nya IT-säkerhetsprodukter optimal nytta.

Nio miljoner datacenter står för tre procent av världens energiförbrukning

IT-sektorn i allmänhet, och datacenterindustrin i synnerhet, är extremt energikrävande. Redan i dag beräknas världens drygt nio miljoner datacenter stå för drygt två procent av koldioxidutsläppen och tre procent av världens energiförbrukning – mer...

Så blir datacentret nyckeln i företags molnstrategier

Nordiska företag satsar på molnet, och framför allt kombinationen av olika molntjänster.  Den digitala transformationen driver på utvecklingen och många företag brottas idag med frågan om vilken strategi som är den rätta...
Konnektivitet

Tre hinder i din digitaliseringsstrategi och hur du löser dem

Många verksamheter står i begrepp eller är redan en bra bit på vägen med att genomföra en ambitiös digitaliseringsstrategi. Fördelarna är många, men under vägen är det inte ovanligt att en rad...
Backup i moln illlustration

Har du verkligen backup i molnet?

Molntjänster är oftast ett säkrare och billigare alternativ än att sköta IT-drift och IT-underhåll lokalt. Det gäller inte minst för mindre företag som inte har en chans att investera i IT-säkerhet på...

Tre viktiga krav ni ska ställa när ni outsourcar er IT

Allt fler företag outsourcar sin infrastruktur och använder flera varianter av it-lösningar för att få fördelar som kostnadseffektivitet, flexibilitet och snabbare svarstider. Men det gäller att veta vilka krav man ska ställa på den...

10 saker att tänka på för att välja rätt datacenter

Datacentret är grunden i den digitala transformationen men samtidigt en stor miljöbov. Att företag väljer ett hållbart alternativ är, vid sidan av säkerhet, snabbhet, bra molnaccess och konnektivitet, avgörande för att nå...

Så ökar orkestrering säkerheten i molnet

Medicinen mot komplexitet på molnplattformar heter orkestrering. Det ger inte bara lägre kostnader, utan även bättre IT-säkerhet. Det är en självklarhet att använda molntjänster i dag. Men förutom alla fördelar som fås...

Nyckeln till framgång i molnet – ha koll på internetförbindelsen

Digitaliseringen innebär att kommunikation utan störningar blir en överlevnadsfråga för allt fler företag. För att få hela molnpusslet att fungera behöver de god konnektivitet mellan de olika molntjänsterna och de it-system som de använder. I...

Missa inte!