Tänk dig en BI-plattform där du som användare kan ställa frågor utan restriktioner och få en helhetsvy av hela materialet. Med ett sådant verktyg blir analysen inte begränsad av ett fastställt formulär, vilket öppnar en rad nya dörrar.

Med en dataindexeringsmotor som grund för sitt business intelligence-verktyg är det möjligt att lösa komplicerade uppgifter mycket enklare och snabbare än med traditionella BI-lösningar.
Orsaken är kraftfulla egenskaper i moderna BI-motorer i form av komprimerad datalagring, logisk slutledning och dynamisk beräkning.

– Svaren på användarnas sökningar kommer tillsammans med associationer, det vill säga ofta viktig information som användarna inte har bett om. Interaktiviteten och associationerna innebär att det är enkelt för användarna att få fram hela sanningen i sin data, säger Markus Rytkölä, Senior Director Nordic Presales, Qlik.

Antag att en användare tar fram en rapport om hur mycket en produkt har sålt i vissa regioner. Då presenteras denna data, men även associativ information, såsom hur mycket produkten har sålt via vissa kanaler i regionerna, och hur mycket den har sålt i andra regioner.

– Användarna kan fortsätta ställa frågor i vilken riktning som helst utan några restriktioner eller gränser. All data är sökbar. De får en 360-gradersvy av sitt material.

Till grund för Qliks BI-plattform ligger dataindexeringsmotorn QIX. På grund av dess särskilda egenskaper finns det ett antal olika skillnader mellan Qlik och traditionella BI-verktyg.

Andra BI-verktyg tillhandahåller associationer i mycket begränsad omfattning eller inte alls, vilket innebär att det är stor risk att användarna inte får fram hela sanningen. Ofta begränsas analysen och presentationen av ett fastställt visualiserings- och frågeformulär. När användarna behöver ställa en ny fråga måste de få hjälp av en tekniker för att modifiera formuläret, vilket kan ta lång tid.

QIX-motorn möjliggör också betydligt större hastigheter än vad traditionella BI-lösningar kan uppnå. Varje gång användaren klickar omberäknar QIX-motorn analysen med utgångspunkt från det nya sammanhanget. Svaret kommer omedelbart. Motorn klarar av att hantera mycket stora datamängder även när antalet samtidiga användare är stort.

– Dessutom har andra verktyg begränsad förmåga att integrera data från flera källor. Med QIX finns det inte heller några sådana begränsningar, säger Markus Rytkölä.

Läs mer