Det pågående teknikskiftet mot molnet saknar motstycke under vår livstid, och det går med en rasande fart. Företag över hela världen måste hela tiden uppdatera både kundupplevelsen och sin verksamhet för att vara fortsatt konkurrenskraftiga – och molnet hjälper dem att uppnå detta.  Även om lägre kostnader är en orsak för företag att flytta till molnet, är det inte den huvudsakliga drivkraften.

De största drivkrafterna är flexibilitet och innovation. Molnet möjliggör detta på ett betydande sätt och håller radikalt på att förändra hur företag använder IT.

– Det är kunder snarare än teknikleverantörer som nu driver på utvecklingen och styr framtida utveckling och innovationer”, säger Darren Mowry, chef på AWS Cloud – Innovationsmotoren i Norden, Detta förändrar en organisation i grunden och inverkar på det antal perioder som anställda tänker på innovation, eftersom de vet att de snabbt kan se om en ny idé fungerar. Om idén fungerar kan den skalas upp omedelbart, och om den inte fungerar kan man lägga ner den snabbt och billigt.

Molnet tillåter dig att misslyckas snabbt och billigt.
Om du förr i tiden frågade ingenjörsteam hur lång tid det skulle ta för dem att få igång en server att experimentera på, skulle svaret bli ungefär 10-18 veckor. Nu för tiden kan alla företag, stora som små, dra igång tusentals servrar i molnet på några minuter, bara betala för vad de använder, och få tillgång till en mycket robust teknikplattform med alla funktioner som låter dem gå från idé till lansering på rekordtid.

De senaste åren har några av de mest välkända företagen i världen fått sina affärsmodeller vända upp och ned av nystartade företag som har utnyttjat molnet för att snabbt få ut sina idéer på marknaden. Ta till exempel vad Airbnb har gjort på hotellmarknaden, eller vad Spotify har gjort i musikindustrin. Alla dessa företag bygger på AWS cloud.

Innovation för kunder
Molnet tillåter innovation på ett sätt som inte var möjligt förut, och AWS fortsätter att innovera i en snabb takt och gör teknikresurser prisvärda och tillgängliga för alla. 2015 tillkännagav AWS 722 stycken nya viktiga funktioner och tjänster, vilket var en ökning med 40 % jämfört med 2014.

– Alla dessa nya tjänster och funktioner utvecklades som svar på vad kunderna efterfrågade, säger Mowry. Allt vi gör utgår från våra kunder. Grovt räknat påverkas 90-95 % av våra planer av vad kunderna säger är viktigt för dem.

Ett bra exempel på detta är Amazon Machine Learning (AML), som utvecklades som svar på att kunderna eftersökte en enklare lösning för prediktiv analys. Amazon Machine Learning eliminerar komplexiteten och automatiserar repetitiva steg, och förenklar på så sätt användningen för utvecklarna – AWS gör grovjobbet så att utvecklarna slipper.

Sakernas Internet
Molnet har även varit nyckeln till det mest innovativa teknikskiftet vi någonsin kommer att uppleva under vår livstid – Sakernas Internet (The Internet of Things). Vi har bara sett början på vad som är möjligt allteftersom nya och intressanta projekt börjar förändra världen omkring oss.

Läs mer om AWS Summit i Stockholm