Många företag och organisationer löper stor risk att råka illa ut när it-säkerhetshoten ökar eftersom de sitter fast i en gammal it-infrastruktur. Med hybrid-it som tjänst får de en hög säkerhetsnivå utan att behöva byta it-miljö.

Det kan vara mycket kostsamt att ta sig ur en gammal it-miljö. Därför kan många företag och organisationer vara tvungna att leva med gammal utrustning och teknologi under lång tid.
– Samtidigt uppstår det allt fler säkerhetshot. Det kan till exempel vara en myndighet som drabbas av malware eller ett fastighetsbolag som utsätts för ransomware, säger Jonas Forss, VP Sales & Marketing på Excanto.

En gammal it-plattform blir lätt en säkerhetsrisk som kan hota och i värsta fall stjälpa organisationens kärnverksamhet.
– För att minimera risken för att drabbas är det viktigt att tänka framåt och vidta proaktiva åtgärder. De som gör det kan skydda sig mot dessa hot på ett relativt enkelt sätt.

Stabil hybrid-it-tjänst
Excanto har skapat en stabil och säker hybrid-it-tjänst som bland annat är baserad på Cisco Merakis lösningar. Det är möjligt att kombinera tjänsten med egen lokal it-miljö, men det är inte nödvändigt. Framförallt går det enkelt och snabbt att uppdatera miljön och göra den mer enhetlig och säker utan stora projekt.

Med hybrid-it som tjänst skyddas separata processer genom mikrosegmentering, vilket minimerar risken för intrång och att skadlig kod tränger in i it-miljön. Tjänsten går att skala ut över privata, publika och hybrida moln.
– Flera stora börsbolag, till exempel, har valt att satsa på säker hybrid-it som tjänst i stället för att bygga upp en hel miljö själva. På det sättet slipper de uppfinna hjulet igen.

Löser många organisationers problem
Hybrid-it som tjänst i kombination med vissa säkra molntjänster kan lösa många organisationers problem. Ett exempel på en sådan säker molntjänst är eDesktop. Den innebär att en enhet – en dator, en surfplatta eller en mobiltelefon – skyddas i en bubbla och kopieras som en pc i molnet. Användarna kan titta på sin pc via sin enhet. De kan komma åt alla sina applikationer, e-postmeddelanden, kalenderbokningar och dokument var de än befinner sig.
– Lösningen innebär att en smittad enhet inte kan skada företagets it-plattform. Företagets information finns i molnet och inte på fysiska enheter som kan tappas bort eller bli stulna. Det innebär också att det är enkelt för organisationen att uppfylla GDPR-kraven, säger Jonas Forss.

Läs mer om Excanto eDesktop