Eget innehåll från Atlassian

Antalet svenska bolag som använder Atlassians plattform fortsätter att växa snabbt. Snabbast ökar intresset för bolagets produkt Jira Service Desk.
– ­­­­­Jira har inneburit förbättrat samarbete mellan medarbetarna samt bättre kontroll, informationsspridning och transparens. Vi är väldigt nöjda, säger Dan Holgersson, chef för IT-drift på Svenska Spel.

I takt med att digitaliseringen blivit en styrelsefråga har trycket på landets IT-avdelningar att driva snabb förändring och förbättrad effektivitet ökat. Klarna, Spotify och Swedbank är några av de många svenska bolag som investerat i Atlassians produkter för att accelerera förändringsarbetet.­

Perfekt för ständig tillväxt

Trenden just nu pekar på ökat behov av förbättrad ärendehantering och smidigare samarbete, vilket har satt ljuset på Atlassians produkt Jira Service Desk. Det snabbväxande fintech-bolaget iZettle är en av många nya användare.
– ­På iZettle utvecklar vi vårt arbetssätt hela tiden, säger applikationschefen Maaike Gerritse, och fortsätter:
– Atlassians verktyg passar perfekt för oss som är i ständig tillväxt och förändring. Alla avdelningar kan använda samma verktyg men utifrån sina behov, eftersom vi kan skräddarsy alla arbetsflöden.

På iZettle använder medarbetarna Jira Service Desk för att skapa förfrågningar om nya tjänster och verktyg. Applikationsteamet kan samarbeta direkt i verktyget med t ex. säkerhet och inköp, medan även medarbetaren som startade ärendet har full insyn, vilket ger förbättrad transparens och kortad tid för ärendet att lösas.

Kortar ledtider

Hos de ansvariga på Svenska Spel var det viktigaste målet med Jira-projektet att snabbt förbättra processer och flöden kring incidenthantering. Att rätt ärende hittar rätt utvecklingsteam kortar ledtider för drift, utveckling och underhåll av Svenska Spelas drygt 500 IT-system.
– Vi har fått en effektiv och transparent plattform för att dokumentera och följa upp alla våra aktiviteter, vilket är ett måste under vår stora IT-transformation och för den komplexa miljö där vi verkar, säger Hanna Lindqvist, chef för IT-utveckling på Svenska Spel.

Mediejätten NENT Group, som äger TV3, Viaplay och RIX FM, använder Jira Software, Jira Service Desk, Confluence och Riada Insight. Nyligen rullade man ut ett automatiserat stöd för onboarding av nya medarbetare och den word-mall som tidigare mailats mellan avdelningar kunde pensioneras.
– Alla inblandade har nu full kontroll och allt blir klart i tid, säger Niklas Gotting på NENT Group, som inte bara ser affärsnyttan för bolaget, utan också ett bättre välkomnande av nyanställda.
– Det ska kännas att allt är förberett när du börjar hos oss, att röda mattan är utrullad. Då blir man väldigt positivt inställd till oss som arbetsgivare.

För att veta mer om hur svenska och globala företag använder Atlassians lösningar och Jira Service Desk, kan du följa nyhetsflödet på LinkedIn.