Även om molntjänster inte är lösningen på alla it-utmaningar är själva modellen rätt väg. Med ett mjukvarudefinierat datacenter får du alla fördelar hos molnet, men till lägre kostnader och med större kontroll.

Det talas mycket om molnet som lösningen på allt. Det påståendet stämmer naturligtvis inte. Bilden är mer nyanserad än så. Men molnet som koncept är oslagbart. Det är flexibelt och ger företag möjlighet att snabbt göra viktiga förändringar i sin it-miljö. Det ger också bättre kontroll på kostnader eftersom de följer användningen.

Men allt fler inser att molnet trots allt kommer med en prislapp som inte sällan är i största laget, eller att det av andra skäl inte möter alla behov hos företaget. Allt fler inser helt enkelt att den egna datahallen ibland är det bästa alternativet. Om den bara fungerade lite mer som molnet.

Skapa helhet
För att de egna datahallen ska fungera som molnet är utvecklingen stark mot så kallade mjukvarudefinierade datacenter. På branschspråk talar man gärna i sammanhanget om hyperkonvergerad. I korthet innebär det att alla delar som lagring, datorkraft och nätverk samlas i en enhet och all intelligens finns i mjukvaran.
– Traditionellt har de olika delarna i ett datacenter fungerat som silos, förklarar Svante Hagblom hos Nutanix, som var tidigt ute med en lösning för ett mjukvarudefinierat datacenter.

– Det har skapat utmaningar kring managering, uppgraderingar, säkerhet och inte minst kostnadskontroll.

Nutanix partnerskap med Dell EMC innebär att kunder kan skaffa färdigkonfigurerade lösningar med Nutanix programvara på Dell EMCs hårdvara som färdiga byggblock, vilket ger en enkel installation och expansion som ytterligare reducerar konfigurations –och handhavandetiden.

Samma drivkrafter som hos molnjättarna
När han beskriver det hyperkonvergerade datacentret kunde han lika gärna beskriva en it-miljö i molnet. Det är ingen slump. Bakom molntjänster som Azure och Amazon Web Services finns samma tänk. Drivkrafterna är de samma. Bland annat högre flexibilitet för att exempelvis utöka lagringen sker på några minuter. I ett traditionellt datacenter kan samma sak ta flera månader från det att behovet uppstår till dess att lagringen är tillgänglig för användarna, berättar Svante Hagblom.

– Idag behöver företag kunna anpassa sitt it-stöd snabbt, eftersom utvecklingen hos affären behöver gå fort. Då hinner inte ett traditionellt datacenter med utan blir en broms för utveckling och innovation, när it snarare borde vara drivande, säger han.

Det är därför många företag att väljer molntjänster. Det är en bra väg, men inte för alla applikationer, påpekar Svante Hagblom. Nyligen valde exempelvis en av Nutanix kunder bort molnalternativet eftersom det skulle bli för dyrt.

– Många börjar kanske i molnet, men vid en viss storlek på verksamheten blir det helt enkelt för dyrt. I praktiken handlar det sällan om bara moln eller bara egen it. Med en hyperkonvergerad lösning är det enkelt att få det bästa av båda världar, säger han.

Hybridlösning med enhetlig hantering
Eftersom ett mjukvarudefinierat datacenter fungerar på samma sätt som en molntjänst är det i allmänhet enkelt att bygga en hybridlösning. I Nutanix fall är systemet förberett för kopplingar till de största publika molnen.

– Även om du lägger en del av din it i molnet och en del i ditt egna datacenter kan du hantera hela it-miljön från ett enda verktyg, som en enhet, poängterar Svante Hagblom.

Där går det att spara stora kostnader inte minst genom minskat behov av personal. När it-personalen inte längre behövs för att hålla systemen i gång med uppdateringar och övrigt underhåll kan de bidra till att utveckla företagets affär med hjälp av it.

Nutanix partnerskap med Dell EMC innebär att kunder kan skaffa färdigkonfigurerade lösningar med Nutanix programvara på Dell EMCs hårdvara som färdiga byggblock, vilket ger en enkel installation och expansion som ytterligare reducerar konfigurations –och handhavandetiden.

5 värdefulla fördelar med hyperkonvergerat datacenter

  • Flexibilitet. It-miljön kan snabbt anpassas efter verksamhetens behov. Kunderna kan också fritt välja hårdvara, vilket är uppskattat av exempelvis Dells kunder.
  • Lägre driftkostnader. Den tekniska hanteringen blir minimal med en hög grad av automatisering i systemet.
  • Enklare och bättre support
  • Högre säkerhet. När alla enheter styrs i ett och samma system minskar risken för säkerhetsbrister i kommunikation mellan hårdvara från olika leverantörer – som i ett traditionellt datacenter.
  • Frigör viktiga resurser för affärsutveckling. När it-personal inte längre behöver hantera drift i samma utsträckning kan de bidra till utveckling av affären med it.

Läs mer om hyperkonvergerad infrastruktur