Artificiell intelligens, AI, är en teknologi som har stora fördelar, men den kan också innebära risker. För att minimera dessa är det viktigt att AI ”uppfostras” till att bli både bra medarbetare och bra medborgare.

AI-system har förmågan att registrera text, bild och ljud, och att förstå sammanhang. De kan agera och ta beslut självständigt samt själv lära sig nya saker genom egen inlärning. AI-system vidtar åtgärder som maximerar deras möjligheter att uppnå sina mål. Den viktiga skillnaden mot klassiska system är att AI-baserade beslut inte alltid kan förklaras, eftersom de är baserade på eget lärande i stället för statisk regelbaserad programmering.

– Teknologins påverkan på företag kommer bli stor, och AI är här för att arbeta tillsammans med sina mänskliga kolleger, inte ersätta dem. Om tio år är cirka 50 procent av dagens arbetsmoment ersatta av intelligenta teknologier, vilket kommer frigöra en helt ny utväxling på den mänskliga arbetsstyrkan med fokus på till exempel kreativitet, ledarskap, utvärdering och improvisation. Det kommer ställas stora krav på omskolning av arbetsstyrkan om man ska kunna ligga i framkant, säger Daniel Hjelte, Managing Director på Accenture Strategy.

– Implementering av AI-system handlar inte bara om att de ska utföra vissa arbetsuppgifter, fortsätter han. De ska också uppfostras till att agera som ansvarsfulla företrädare för verksamheten och som bra medborgare i samhället.

Läs mer: Så ska AI ”uppfostras” till att bli en god medborgare

AI-teknologin har stora fördelar, men den kan också innebära risker. Det råder delade meningar om hur den kan komma att påverka samhället i framtiden. Frågor om användandet av AI börjar dock nu mer frekvent diskuteras. Inom EU pågår till exempel ett arbete med att ta fram legala och etiska standarder kring ansvar, säkerhet och förändringar på arbetsmarknaden.

– Standarder för hur man får och kan använda AI skiljer sig i olika delar av världen. Till exempel i Kina finns det en annan syn på data och integritet än i Europa. Det påverkar givetvis utvecklingen och förhållningssättet till AI, säger Emelie Krantz, Functional Strategy Consultant på Accenture Strategy.

För att uppfostra AI-robotar till att bli både goda medarbetare och medborgare menar Accenture att företag behöver ta hänsyn till fem nyckelpunkter:

  1. Det måste vara klart vem som tar ansvar för de konsekvenser som användningen av AI kan leda till. Vad får en AI-robot kontra en människa besluta inom företaget?
  2. Organisationer behöver vara transparenta med sina AI-baserade beslut och kunna förklara för användare/konsumenter varför ett visst beslut har fattats, till exempel varför du inte fick det bolån du ansökt om.
  3. Rättvisa och etik. AI-systems kvalitet är direkt beroende av det data som de tränas och lärs upp på. Om datan har kvalitetsbrister eller är utsatt för manipulation finns det stor risk för att besluten inte blir rättvisa eller etiskt korrekta.
  4. Legala aspekter. Det är viktigt att AI regleras i lagstiftningen. Vem ska till exempel ta det juridiska ansvaret för en olycka med en självkörande bil, en feldiagnostiserad patient, eller ett nekat bolån?
  5. Förbättra människans förmåga. Det huvudsakliga syftet och målet med AI som teknologi ska alltid vara att teknologin är och förblir i människans tjänst.

Läs mer om Accentures perspektiv på hur AI ”uppfostras” till att bli god medborgare i avsnittet Citizen AIi Accentures Technology vision 2018.

Läs mer om Accentures Citizen AI