Med den nya generationens mobilnät, 5G, kan helt nya tjänster skapas som inte är möjliga idag. Företag måste skapa en vision om hur man vill använda den nya plattformen, samt en plan för hur och när arbetet ska börja.

Det kommer Andreas Dahlqvist, Head of 5G program, Telia, tala om på eventet Connect2IT 2019. Där får eventdeltagarna svar på sina frågor om varför, hur och när nästa generations mobilnät är relevant för dem.

Andreas Dahlqvist, Head of 5G program, Telia.

– Denna nya världsstandard blir helt avgörande för att digitaliseringen i samhället ska lyckas, säger han. 5G klarar av blixtsnabb dataöverföring med mycket stor bandbredd, vilket möjliggör nya typer av tjänster som inte finns i dag.

Läs mer om och anmäl dig till Connect2IT här

4G och 5G parallellt

Sverige har världens fjärde bästa 4G-nät. Vi kan kommunicera, konsumera video och strömma information på ett mycket effektivt sätt. Men när företag och konsumenter efterfrågar allt fler nya och mer avancerade tjänster behöver 4G-nätet kompletteras med 5G. Det blir en robust, effektiv och högpresterande plattform som klarar av säker mobil data­­över­föring med i stort sett inga fördröjningar.

– Med denna plattform blir det möjligt att skapa många nya typer av revolutionerande tjänster, till exempel inom virtual och augmented reality. Det blir också möjligt att skapa autonoma och automatiserade industriella processer som inte finns i dag.

Företag och organisationer behöver fundera på vilken typ av konnektivitet och vilka nättjänster de behöver för att kunna realisera sin vision.

Andreas Dahlqvist, Head of 5G program, Telia.

4G och 5G kommer leva samtidigt i många år framöver.

– Företag och organisationer behöver fundera på vilken typ av konnektivitet och vilka nättjänster de behöver för att kunna realisera sin vision. De behöver också ta fram en digitaliseringsplan som utgår från deras behov. Då går det att avgöra för vilka tillämpningar de behöver 5G och för vilka de inte behöver 5G. Som operatör kan vi hjälpa dem att välja rätt teknik.

Ett sätt att minska fördröjningar med den nya generationens mobilnät är edge computing, vilket innebär att datoranvändningen sker så nära datakällan som möjligt. Informationen som används kan till exempel finnas i en lokal IoT-enhet i stället för i ett datacenter i ett annat land.

– Ett annat centralt begrepp inom 5G är så kallad network slicing, fortsätter Andreas Dahlqvist. Det innebär att man delar upp nätet i skikt som är skräddarsydda för att de med förmågor ska kunna uppfylla krav som ställs på en viss applikation.

Snabb utveckling inom 5G och Wi-Fi 6

Det finns ingen motsättning mellan 5G och den sjätte generationens trådlösa nätverk, Wi-Fi 6, som är snabbare, effektivare och har större kapacitet än tidigare versioner.

– Både 5G och Wi-Fi 6 har sina fördelar, och de kompletterar i viss mån varandra. En skillnad är att 5G använder licensierade frekvenser, medan Wi-Fi 6 använder olicensierade frekvenser.

Utbyggnaden av nästa generations mobilnät har redan börjat, framför allt i USA och Asien. Där använder redan många företag och konsumenter 5G.

– Det är mycket viktigt att vi i Sverige inte sackar efter. Nästa år, 2020, kommer 5G lanseras kommersiellt i Sverige. Sedan står vi inför en omfattande utveckling under de kommande åren, säger Andreas Dahlqvist.