När digitaliseringstakten ökar blir rollen som ledare inom it alltmer komplex. Parallellt med att hålla tekniken flytande, så måste it-ledaren kunna förutse vilka utmaningar och möjligheter teknikutvecklingen kommer innebära för verksamheten. 

– Att hänga med i det som händer i omvärlden och utnyttja it som möjliggörare för digitalisering och automation är inte enkelt. Samtidigt är det lätt hänt att för mycket fokus läggs på tekniken. Den ska snarare vara ett medel för att uppnå verksamhetens mål, inte ett mål i sig, säger Ulf Myrberg som är grundare av BiTA Service Management.

Ulf Myrberg, grundare av BiTA Service Management.

Företaget har i 16 år jobbat med att utbilda ledare inom it och vet vilka utmaningar som finns i rollen. Det här är Ulf Myrbergs fem bästa tips för hur du kan förbättra ditt ledarskap.

Läs mer om BiTA:s utbildning för it-ledare

1. Håll koll på omvärlden
Att bevaka vad som händer i din omgivning är en förutsättning för att kunna hänga med och alltid vara beredd på förändring. Omvärldsbevakning är ett strukturerat arbetssätt för att med hjälp av processer, medvetenhet och fokus kunna förstå sin omgivning, de trender som finns och vad konkurrenter och likasinnade gör för att bli bäst i klassen. Om du inte omvärldsbevakar så kommer du förr eller senare hamna på efterkälken.

2. Lär dig leda i förändring
För att få lyckade och accepterade förändringar som ger det resultat du förväntade dig måste du arbeta med förändringsledning. Den mjuka delen av att driva projekt för att verkligen komma i mål och skapa avsett värde för den investering som är gjord. 80 procent av alla projekt idag levererar inte det värde som var tänkt, den funktionalitet som var tänkt eller får önskad effekt i organisationen. Genom att arbeta med ökad medvetenhet, att skapa vilja och önskan att förändra, kompetensutveckla, se till att alla har rätt förmågor och se till att ha uthållighet så kan den siffran minskas väsentligt.

3. Dra full nytta av era investeringar
Nyttorealisering eller nyttohemtaging är ett tankesätt, en process och en strategisk kompetens som behöver förstärkas och byggas upp, inte minst kopplat till it-tunga utvecklingsprojekt. För att kunna göra information tillgänglig för verksamheten på ett bättre sätt, fortsätta att effektivisera den egna verksamheten och kunna erbjuda fler, snabbare och bättre tjänster så behöver du kunna realisera nyttan av en investering fullt ut. Sju frågor du bör ställa dig för att säkerställa nyttorealisering är: Vilken är nyttan? Hur ska den realiseras? Vem ska realisera nyttan? Hur uppkommer nyttan? Hur ska nyttan följas upp? Vem ansvarar för uppföljningen? Vilka mätetal ska användas?

Här hittar du mer info om BiTA:s utbildning för it-ledare

4. Sätt upp mål – och följ upp dem
Målstyrning och arbete med att sätta upp mål är A och O för att öka och bibehålla en hög prestation i organisationen. Genom att anamma ett tankesätt baserat på praxis och en bra modell för att sätta mål får man en struktur i arbetssättet. Då ökar sannolikheten att målen blir SMARTA (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta) och enkla att följa.

5. Omsätt digitaliseringsstrategin i verksamhetsdriven it
Alla organisationer har idag ambitioner inom digitalisering och automation med hjälp av avancerad it-teknik. Att kunna hjälpa verksamheten att driva rätt frågor, använda rätt teknik för att kunna bli effektiva och ge bra service är snart en del av it-ledarens vardag.

Fokus på rollen

I sina utbildningar fokuserar BiTA på att utveckla de egenskaper och förmågor som krävs för den specifika rollen, snarare än att fokusera på en särskild ledarskapsteori. De har etablerat en egen leveransmodell som bygger på teori, forum och projekt. Under forumaktiviteterna utvecklas deltagarnas generella förmågor, som är viktiga för rollen, såsom kommunikation, att leda i förändring och att analysera, samverka och utbyta erfarenheter.

Utbildningen Certifierad Ledare IT levereras under tre tillfällen med två dagar per tillfälle. Parallellt arbetar deltagarna i projekt knutna till den egna verksamheten, som samtidigt skapar omedelbar verksamhetsnytta.
– Projektet är det man sedan certifierar sig på. Man arbetar med ett beslutsunderlag och presenterar projektet inför opponenter som agerar ledningsgrupp, säger Ulf Myrberg.

Utbildningens huvudlärare fungerar mer som en facilitator och istället är det framför allt olika gästföreläsare som ger ett djup inom respektive expertområde. Under utbildningens gång får deltagarna med sig konkreta verktyg som de kan använda direkt i sitt dagliga arbete.
– Det kan vara en modell, en metod, ett tankesätt eller en checklista. Totalt handlar det om ett 50-tal verktyg man får med sig, säger Ulf Myrberg.

Läs mer om utbildningen Certifierad Ledare IT