Det finns absolut risker i molnet – men det finns också risker med att inte våga ta steget dit. Därför är den viktigaste frågan att ställa: vad riskerar jag genom att inte ta klivet?

1. Minskad flexibilitet

Att försöka driva en flexibel och snabbfotad digital organisation utanför molnet är helt enkelt ett mycket svårare projekt att ro i land. I molnet kan du snabbt lägga till resurser utan avbrott eller att tvingas ta interna resurser i anspråk.
– Behöver du snurra upp en ny server? Behöver du lägga till nya användare? Allt sådant fixas snabbt och utan problem. Och när du inte längre behöver resurser kan du lika enkelt koppla bort dem, säger Patrik Axelsson, CSO på Binero.

2. Sämre skydd av dina data

Många företag oroar sig över att ha sin information på vad som känns som ”okänd mark”. Sanningen är att dina data sannolikt är mycket säkrare i molnet än någon annanstans.
– Molnleverantörer har alltid säkerhetspersonal på plats som har stor vana av att hantera säkerhetshot och tekniska problem. Det är något som de allra flesta företag inte har råd med, säger Patrik Axelsson.

3. Större känslighet för oförutsedda incidenter

Om alla dina IT-system är samlade på ett och samma ställe är de sårbara för såväl strömavbrott som problem med hårdvara, programvara eller nätverk. Dessutom kan installationer av uppdateringar också orsaka hack i driften, vilket kan kosta både pengar och resurser.
– Att arbeta i molnet eliminerar en stor del av dessa risker. En professionell molnleverantör har mycket kraftfulla, och dyra, backupssystem för både data och strömförsörjning, säger Patrik Axelsson.

4. Sämre och långsammare support

Om alla dina system drivs från utrustning som står på ditt eget kontor är du oftast beroende av antingen en liten grupp anställda, eller av dyra externa konsulter som kanske inte ens alltid är tillgängliga när olyckan väl är framme.
– I molnet har du stöd från din leverantörs supportfunktioner, som består av tekniskt erfarna proffs som är specialiserade på just hanteringen av molntjänster och datacenter, säger Patrik Axelsson.

5. Större administrativ börda

Småföretag spenderar ofta hundratals dagar totalt varje år på administrativa IT-uppgifter eller saker som inte fastställts i någon budget – det vill säga sysslor som förvisso kan vara nödvändiga men som inte genererar några intäkter.
– En del av denna administrativa börda omfattar till exempel felsökning, underhåll och uppgraderingar samt upphandling och licenshantering. I molnet slipper du hantera många av dessa bitar själv, säger Patrik Axelsson.