Det är ingen hemlighet att molnmarknaden domineras av ett fåtal amerikanska jättar. Men det finns saker som jättarna inte kan eller vill erbjuda. Därför finns det många anledningar att överväga en mindre, lokal molnleverantör.

1. Större serviceåtagande

Har du någon gång försökt ringa en amerikansk IT-jätte för att få hjälp med något? Molnjättarna har helt enkelt så många kunder att de inte kan ge samma uppmärksamhet till alla. Om man i stället väljer en mindre aktör kan man undvika mycket av den stressen. Mindre leverantörer har ofta andra möjligheter att ge personligt stöd och det kan vara en ovärderlig trygghet att ha en nära relation med en sådan, än med en ”ansiktslös” gigant med miljontals kunder.

2. Du kan få exakt det du behöver

Många företag har specifika behov och krav, men jättarnas tjänster är i allmänhet ”one size fits all”-lösningar som försöker täcka alla kunder med en generisk tjänst som sällan är rätt för alla. Hos en lokal molnleverantör kan du i högre grad få skräddarsydda molnlösningar som är optimala för just dina behov.

3. Enklare att flytta mellan moln

Det ska vara enkelt att flytta mellan moln. Här har mindre aktörer ofta en fördel gentemot vissa av jättarna, som har både pengar och resurser att bygga helt egna plattformar och system, eftersom de mindre tenderar att välja etablerade öppna plattformar som till exempel OpenStack. Se därför över vilken infrastruktur som används och hur enkelt det är för dig att flytta till andra moln.

4. Geografisk placering kan vara helt avgörande

Hanterar du känsliga uppgifter måste placeringen av datacenter tas i beaktning, och du bör säkerställa exakt var data lagras. Dels för att efterleva GDPR, och dels för att ducka för Cloud Act. Den ger nämligen amerikanska myndigheter rätt att kräva ut uppgifter även om utländska medborgare, från alla amerikanska molnleverantörer oavsett om uppgifterna rent geografiskt lagras på en server i Europa. Väljer du däremot en svensk leverantör som lagrar allt på svensk mark, omfattas dina data bara av svensk lagstiftning.

5. Mindre aktörer kan ta större miljöansvar

Datacenterindustrin är extremt energikrävande och datacenter är tyvärr ofta miljöbovar. En mindre och lokal aktör har ofta helt andra möjligheter till miljöhänsyn än en snabbväxande global jätte som hela tiden behöver nya datacenter. De kan till exempel hitta lokala samarbeten med el- och fastighetsbolag och kringliggande kommuner för att hitta en lösning där de dels gör ett så litet miljöavtryck som möjligt, och dels kan bidra med förnybar energi till närområdet.