inero energieffektiv datacenter

Det är ingen hemlighet att dygnet runt-drift av datacenter med gigantiska nätverk av servrar och deras tillbehör slukar enorma mängder energi. Som tur är finns det några viktiga åtgärder som gör ett datacenter mer energieffektivt och miljövänligt. 

1. Använd virtualisering

Med optimal servervirtualisering och konsolidering kan man kombinera de servrar och lagringssystem som används mer sällan. På så sätt minskar man den totala mängden ström som används i datacentret. 

2. Uppgradera utrustningen

Problemet med att använda äldre utrustning, som kanske inte ens var särskilt energisnål från första början, är att den också tenderar att dra mer och mer energi ju äldre den blir. Detta för att den måste försöka prestera på samma nivå som nyare och mer modern utrustning. Det kan påverka hur mycket energi ett datacenter använder. 

Till exempel är SSD-hårddiskar både energieffektivare och stabilare och genererar inte lika mycket värme som traditionella hårddiskar. På samma sätt har moderna UPS:er också flera driftslägen, varav ett är ekoläge – använd det i så stor utsträckning som möjligt.

3. Stäng av oanvända servrar

Ofta tilldelar datacenteraktörer sina kunder utrymme i väntan på expansion – vilket ofta görs automatiskt, och inte på kundens begäran. Även om detta ger utrymme för snabb kundtillväxt skapar det också ”dött” serverutrymme tills det faktiska behovet uppstår.

När konsultföretaget McKinsey analyserade energianvändningen i 70 stora datacenter fann man att endast 6 –12 procent av energin som servrarna förbrukade användes för att utföra beräkning. Återstoden av energin användes för att hålla servrarna på tomgång i väntan på ökad aktivitet. Och när Stanford-forskare undersökte mer än 16 000 servrar i tio datacenter, visade det sig att 25 procent av alla fysiska servrar, och 30 procent av alla virtuella servrar, var ”komatösa” och inte hade haft någon aktivitet under de senaste sex månaderna. 

Bortsett från att detta innebär en kostnad för företagen som driver datacentren, är det också ett slöseri med energi ur ett miljöhänseende.

4. Använd ström ”on demand”

En stor orsak till att datacenter är så kostsamma är att de har utgifter för uppskattning av sin strömförbrukning. Miljömedvetna datacenter eliminerar dessa överskottsutgifter genom att så långt det är möjligt endast använda ström efter behov. Detta kan göras genom kontinuerlig övervakning och analys så att man bara använder den mängd som behövs. Det går också att ta detta ett steg längre. Genom att implementera specialverktyg kan man återkräva outnyttjad energi och distribuera den någon annanstans i anläggningen.