Konnektivitet

Många verksamheter står i begrepp eller är redan en bra bit på vägen med att genomföra en ambitiös digitaliseringsstrategi. Fördelarna är många, men under vägen är det inte ovanligt att en rad utmaningar dyker upp. Några av de vanligaste utmaningarna är datahantering, konnektivitet och oförutsedda kostnader. 

Två av tre europeiska företagsledare uppger att de har stor press på sig att genomföra en framgångsrik digital transformation av sitt företag. Dessutom uppger tre av fyra nordiska beslutsfattare att deras överlevnad är beroende av att kunna ställa om verksamheten till en framgångsrik digital affärsmodell.

I många av dessa viktiga strategiska projekt är IT helt avgörande och att kunna erbjuda en modern, flexibel IT-miljö som främjar innovation är en grundläggande förutsättning. Många vänder sig också här till molnmiljöer för att få den snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet som krävs. 

Två av tre europeiska företagsledare uppger att de har stor press på sig att genomföra en framgångsrik digital transformation av sitt företag.

– Många verksamheter ser över sin IT-miljö och sitt datacenter för att IT ska kunna stötta den snabba förändringstakt och de höga krav som digitalisering innebär, säger Rickard Hilmersson, nordisk försäljningschef på DigiPlex. Gartner förutspår att redan 2025 kommer 80 procent av företagen att ha stängt ner sina traditionella datacenter. Idag har bara 10 procent gjort det.

Oförutsedda kostnader vid molnflytt

Det är stora förändringar som ska göras, som också får långtgående konsekvenser. När stora delar av IT-miljön flyttar till molnet blir många verksamheter stående med ett halvtomt datacenter, som ofta blir dyrare och mindre effektivt att driva med en lägre last.

Co-location, som köps som tjänst, är ett bra alternativ till ett eget datacenter, säger Rickard Hilmersson, nordisk försäljningschef på DigiPlex.

– Att driva ett eget datacenter kan se kostnadseffektivt ut på pappret, säger Rickard Hilmersson. Det är dock svårt, och för de flesta omöjligt, att hålla ett eget datacenter uppdaterat med exempelvis en allt högre nivå av säkerhet, hög energieffektivitet och den kompetensförsörjning som digitaliseringen kräver.

Ett in-house-datacenter kräver kontinuerliga investeringar för att säkerställa rätt infrastruktur, säkerhet, kraftförsörjning, kylning, nätverk och mycket annat för att driva anläggningen på ett modernt och effektivt sätt. Här är colocation ett bra alternativ. 

– Vi på DigiPlex driver fem datacenter i eller kring de skandinaviska huvudstäderna, säger Rickard Hilmersson. Vi erbjuder toppmoderna anläggningar med kraft, kyla, fysisk säkerhet och personal på plats dygnet runt. Hos oss hittar du också viktiga tjänster som anslutning till operatörer och stora och små molnleverantörer. Colocation köps som en tjänst, med ett specificerat SLA och en förutsägbar månadsavgift.

Ingen digitalisering utan perfekt konnektivitet

Något som blir än viktigare i och med digitalisering och flytt till molnet är nätanslutning och konnektivitet. Med rätt colocation kan du välj bland en mängd operatörer och ansluta dig direkt till molnleverantörer, vilket förbättrar användarupplevelsen. 

– För många är det viktigt med ett stort ekosystem av intressanta partner som man kan koppla upp sig mot med en direktanslutning, en så kallad cross connect, säger Rickard Hilmersson. Vår tjänst Nordic Connect, gör det också möjligt för våra kunder att ansluta sig till partners på en annan DigiPlex-anläggning, lika enkelt, säkert och stabilt som om de befann sig i racken bredvid varandra. Man når alltså hela vårt nordiska ekosystem, med bland annat molntjänster som Microsoft Azure ExpressRoute och Amazon Web Services AWS Direct Connect, utan att behöva gå ut på publika Internet. 

Regelefterlevnad kan begränsa molnstrategin

Många verksamheter omfattas idag av en rad olika datahanteringsregler och mer kommer det att bli. Dessa regleringar kan många gånger göra det svårt att genomföra sin molnstrategi. Då 60 procent av nordiska beslutsfattare inte ens kan säga i vilket land deras data befinner sig blir det ännu svårare, eftersom man då inte vet om man lever upp till regleringarna eller inte. Genom att använda colocation som ett komplement till moln ökar man inte bara den fysiska säkerheten kring datan, utan säkerställer också att känslig data stannar i landet. 

– Med colocation kan du enkelt drifta några servrar eller rack med till exempel känslig data i ett land, även om majoriteten av din IT ligger i ett annat land eller i molnet, säger Rickard Hilmersson. Det gör att den känsliga datan stannar i landet, men du får samtidigt alla fördelar med molnet.

Investera idag och minska morgondagens kostnader

En digital transformation är troligtvis helt nödvändig för din verksamhet. Det behöver dock inte innebära att verksamheten hittat full finansiering för den. Med en pressad IT-budget kan det vara svårt att frigöra det investeringskapital som krävs. Med colocation kan du minimera din CapEx för att hålla ditt datacenter uppdaterat och istället få en förutsägbar OpEx, som både kan innebära besparingar och en välkommen omdisponering av budgeten. Vissa datacenter erbjuder också en rad innovativa hållbarhetslösningar, som minskar IT-miljöns miljöpåverkan.

– I vårt datacenter använder vi 100 procent förnyelsebar energi och erbjuder hög energieffektivitet, säger Rickard Hilmersson. Det ger inte bara potentiella besparingar, utan minskar också företagets totala miljöpåverkan. Något som blir allt viktigare, både för ert varumärke och för samhället och kommande generationer. 

Läs mer om fördelarna med DigiPlex colocation.